Cevaplar

2016-11-22T10:32:10+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Milli Mücadele, diğer adıyla Kurtuluş Savaşı, 1. Dünya Savaşı' ndan yenik olarak ayrılan Osmanlı topraklarının İtilaf kevvetlerince işgal edilmesiyle beraber Misaki Milli sunurları dahilinde vatunu savunmak, ülke bütünlüğü koruyup, düşmanı ülkeden atmak için yapılan mücadeledir. Ülkenin 4 bir yanında hem askerlerle hem de sivillerle itilaf kuvvetlerine karşı mücadele edilmiştir. 1919 da Atatürk ' ün Samsun' a çıkmasıyla başlar ve 1923 'te imzalanan Lozan antlaşmasıyla sona erer. 1 Dünya Savaşının olumsuz etkileri, İtilaf devletlerinin tutumu bu savaşları, mücadeleyi gerekli hale getirmiştir. İlk önce büyük bir savaştan henüz çıkan bir ülkenin düzenli bir ordu kurması gerekti. Düzenli ordu kuruldu. Bu mücadele sırasında gerçekleşen savaşlar : 1. İnönü savaşı, 2 İnönü savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Kütahya Eskişehir Savaşları, Büyük Tarruzdur. Bu savaşlardan sadece Eskişehir- Kütahya Savaşlarında Türk ordusu yenilmiştir ve daha fazla hasar almamak için geri çekilmiştir.
3 4 3