Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T13:27:03+02:00
Etkilenen madde Enzimin üzerinde etkili olduğu özel madde. Biyokimyada enzimlerin etki ettiği protein, karbohidrat, yağ veya şeker gibi organik bileşikler için kullanılan bir terim. Belirli bir enzimin özgün olarak etkilediği bir bileşik veya reaksiyona giren madde. Enzimin etkilediği madde, enzim etkisiyle yapısı değişen bileşik. Canlıların su içinde tutundukları herhangi bir yüzey.
11 3 11
2012-12-02T13:27:11+02:00

Enzimlerin çoğu protein yapısındadır ya da protein kısım bulundururlar. Enzimin etki ettiği bileşiğe "Substrat", enzimin saniyede etki ettiği substrat molekül sayısına "Enzimin Etkinlik Değeri=Turnover sayısı" denir. Kuramsal olarak enzimli tepkimeler dönüşümlüdür. Enzimler, aktivasyon enerjisini düşürerek, zor ve uzun sürede gerçekleşecek olan tepkimeleri çok kısa sürede ve az enerji harcanarak yapmayı sağlarlar.


8 3 8