Cevaplar

2012-12-02T13:28:58+02:00

http://www.derscalisiyorum.com/cikmis-sorular/kimya-cikmis-sorular/kimyasal-tepkimelerde-enerji.html#more-12715

 

sayfada hem soru hem çözümleri var. kolay gelsin :)

EN İYİSİ SEÇER MİSİN LÜTFEN :))

5 4 5
2012-12-02T14:00:32+02:00

Kimya Reaksiyon Entalpisi vikipedi, Kimyasal tepkime, REAKSİYON ENTALPİSİ Konu Anlatımı Ve Örnekler, Kimyasal Reaksiyonlar, KİMYA REAKSİYON ENTALPİSİ (ISISI) ekol hoca hakkındaki bilgiler.

Reaksiyonlar ısı yönüyle ikiye ayrılır.
1. Ekzotermik reaksiyonlar (ısı veren)
2. Endotermik reaksiyonlar (ısı alan)
Bir kimyasal reaksiyon söz konusu ise mutlaka enerji değişimi olur. Ya dışarıya ısı verilir ya da çevreden ısı alınır.
H2+ 1/2 O2 –> H2O + 68 k.kal (Ekzotermik reaksiyon)
N2 + O2 + 42 k.ka l –> 2NO (Endotermik reaksiyon)
ENTALPİ (∆H)
Herhangi bir madde bir kimyasal reaksiyonda dışarıya enerji vererek başka bir maddeye dönüşüyorsa, açığa çıkan enerji önceden başlangıçtaki maddede depo edilmiş halde bulunmalıdır.
İç enerji değişimine entalpi adı verilir. Her maddenin kendi içinde bulundurduğu bir iç enerjisi vardır.
∆H ile gösterilir.
Bir maddenin katı, sıvı, gaz hallerinde entalpi değerleri farklıdır.
Entalpi;
a. Madde miktarına
b. Maddenin fiziksel haline
c. Basınca bağlıdır.
∆H : (+) işaretli ise ya da ∆H > 0 ise olay endotermiktir.
∆H : (-) işaretli ise ya da ∆H
OLUŞUM ENTALPİSİ (ISISI)
Elementlerin ve tabiatta bulunan halleri ile tek cins atomdan oluşmuş moleküllerin (Na, Fe, H2, O2…) entalpileri sıfır kabul edilmiştir.
Elementlerin bir araya gelerek 1 mol bileşik oluştururken kullanılan ısıya ya da açığa çıkan ısıya oluşum entalpisi denir.
C + O2 –> CO2 ∆H = -94 k.kal
C ve O2′nin entalpisi sıfır olduğundan CO2′nin oluşum entalpisi -94 k.kal/mol’dür.
2Fe + 3/2 O2 –> Fe2O3 + 190 k.kal
denklemine göre Fe ve O2′nin entalpileri sıfır olduğundan Fe2O3′ün oluşum entalpisi –190 k.kal/mol’ dür denilir.
REAKSİYON ENTALPİSİ
∆H=∆Hürünler- ∆Hgirenler
Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından, girenlerin oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak reaksiyonun ∆H’ı hesaplanır.
HESS KANUNU
(Reaksiyon Isılarının Toplanabilirliği)
Bir reaksiyon ister tek kademede oluşsun, isterse birden fazla tepkimenin toplamından oluşsun neticede ısı değişimi aynı olur.
Bir tepkimenin entalpisi, tepkimenin izlediği yola (kademe sayısı) bağlı değildir.
I. Reaksiyon ters çevrilince ∆H işaret değiştirir.
II. Reaksiyon herhangi bir katsayı ile çarpılırsa ∆H’da çarpılır.
III. Reaksiyonlar toplanırsa ∆H’lar da toplanır.
şeklinde sıralanır.
Örnek – 1
2A + 3B –> 4C + 3D ∆H=+a k.kal
A + 3E –>2C + 3D ∆H= – b k.kal
olarak verildiğine göre;
B+D –> 2E
tepkimesinin ∆H değeri a ve b cinsinden nedir?
Çözüm
Verilen denklemler yardımıyla bilinmeyen denklemin ∆H’ı hesaplanacaktır. Bu işlem için I. denklem 1/3 ile çarpılmalıdır. Çünkü sorulan denklemde B 1mol’dür.
I. denklemin ∆H değeri a/3 olur.
II. denklem ters çevrilmeli ve 2/3 ile çarpılmalıdır.
ters çevrildiği için -b değeri b ye ve 2/3 b olur. tepkimeler toplandığından ∆H’lar da toplanır.
4 2 4