Cevaplar

2012-12-02T13:36:09+02:00

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir? 

Cevap
Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 22= 4 bulunur 

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde Melez/Normal= ve Normal/Toplam DNA = oranları nedir 

Cevap
Bir hücre için toplam DNA 23 = 8 bulunurİki hücre için toplam DNA=
28=16 bulunur 16 DNA nın 4
Tanesi melez olduğuna göre 16-4=12 normal azotlu DNA vardır
Melez/Normal=4/12=1/3 bulunur
Normal/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur 


3Soru

DNA da bulunup,RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?

A ) Sitozin
B ) Timin
C ) Adenin
D ) Guanin 

Cevap: B


4Soru
Mayoz bölünme öncesinde X gr kadar DNA’sı olan bir hücrede,bölünme sonrası oluşan yavru hücrelerin her birinde ne kadar DNA bulunur

A ) Xmgr
B ) 2Xmgr
C ) 4Xmgr
D ) X/2mgr 

Cevap :A


5Soru
1200 nüklooti bulunan DNA molekülün de 400 sitozin vardır Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Fosfat:1200, timin:200 şeker:1200
B ) Fosfat:1200, şeker:1200 timin:600
C ) Fosfat:1200, şeker:600, timin:400
D ) Fosfat:600, şeker:600, timin:200 

Cevap:A


alıntıdır

2 5 2
2012-12-02T13:36:34+02:00

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir? 

Cevap
Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 22= 4 bulunur 

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde Melez/Normal= ve Normal/Toplam DNA = oranları nedir 

Cevap
Bir hücre için toplam DNA 23 = 8 bulunurİki hücre için toplam DNA=
28=16 bulunur 16 DNA nın 4
Tanesi melez olduğuna göre 16-4=12 normal azotlu DNA vardır
Melez/Normal=4/12=1/3 bulunur
Normal/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur 


3Soru

DNA da bulunup,RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?

A ) Sitozin
B ) Timin
C ) Adenin
D ) Guanin 

Cevap: B


4Soru
Mayoz bölünme öncesinde X gr kadar DNA’sı olan bir hücrede,bölünme sonrası oluşan yavru hücrelerin her birinde ne kadar DNA bulunur

A ) Xmgr
B ) 2Xmgr
C ) 4Xmgr
D ) X/2mgr 

Cevap :A

(kesinlikle kullan güzel sorular)

1 5 1