Cevaplar

2012-12-02T13:42:41+02:00

şhedü enlailaheilAllah, 

Ş ehadet ederimki, senden başka ilah yok, 

H amd sana mahsustur ya ilah, 

E y gufranım,senden başka sığınacak kapım yok, 

D ertlilerin dermanı sensin, 

Ü midim afedicimsin, 

E y tevbeleri kabul eden penahım, 

e olur affet affet büyük Allah'ım, 

L akin sen bilirsin çoktur günahım, 

A ffetmesen halim nicedir ilahım, 

İ lahi sana geldim cürmüm ile, 

al oldum, affet ki' geleyim dile, 

A zizsin cebbarsın mütekebirsin, 

H akimsin Rahmansın Rahimsin, 

E n güzel isimler senindir, 

İ zetti nefsim esirimdir, 

L ailaheillAllah Muhammed'ün ResulAllah, 

A dının yanında yer almış Habibullah, 

L ebeyk Allah'ümme lebbeyk, 

L ebbeyk laşerike leke lebbeyk, 

A li zatına sığındım amentübillah, 

H abibin yüzü suyu hürmetine, 

V arıp aşık olayım gül cemaline, 

E llerimi açtım sana kaldırdım semaya, 

E stağfirullah deyip ulaşayım arşı alaya, 

Ş u ezanlar ki! Şehadet ile gelsin duaya, 

H ayyul kayyum sensin, 

E y istediğine ilim, istediğine mülk ihsan eden Rabbim, 

D erdi verince dermanı da veren sensin, 

Ü midim affedicimsin, 

E y istediğine sefa,istediğine cefa veren, 

N urunla Rahmet deryana daldır, 

N e olur dağlar kadar yükümü kaldır, 

E zildim çiğnendim yollar gibi, 

M uhammed aşkına gafleten kaldır, 

U tanıyorum senden ilahım affet, 

H astayım kaptım büyük dert, 

A lemlerin Rabbisin, 

M erhamet edenlerin en merhametlisin, 

M aliki yavmidinsin, 

E zik büzük sözlerim yanında aciz kalır, 

D enizler Rahmetin yanında zerrecik kalır, 

Ü midim affedicim sensin, 

N urun üzerine nur kaplamış, 

R ahmetin gazabını kuşatmış, 

E n iyi bilensin,cürmüm neler yaşatmış, 

S enin Rahmetin dağlar kadar günahı bağışlamış, 

U tanıyorum senden,verdiğin can nelere bulaşmış, 

ilaheilAllah,senden utanıyorum, 

A cizim ayıbım çok korkuyorum, 

L isanım ahım çok bulanıyorum, 

L al olsam da sadece sana haykırıyorum, 

A dını yaldız yaldız yüreğimde anıyorum, 

H atalarımdan hep sana sığınıyorum...,

1 1 1