Yaşama hakkı

Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı

Adil olarak yargılanma hakkı

Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı

İfade özgürlüğü hakkı

Eğitim hakkı

Özel yaşama ve aileye saygı hakkı

Sağlık Hakkı

Mülk Edinme Hakkı

Seyahat Hakkı

Haberleşme Hakkı

Hak Arama Hakkı

Seçme ve Seçilme Hakkı
Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…

çalışma hakkı

HAKlarla ile ilgili örnek olay yada özlü söz yada şiir lazımda acilll birr el atında bu ödevden beni kurtarıı LÜTFENNN


1

Cevaplar

2012-12-02T13:43:41+02:00

Yaşama Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkı. 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinde herkesin yaşama hakkının yasayla korunacağı, yasanın ölüm cezasını öngördüğü bir suçtan dolayı mahkemece verilmiş bir cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimsenin kasten öldürülemeyeceği belirtilmiştir.

Aynı maddeye göre öldürme olayı;

Yasadışı şiddete karşı korunma Yasaya uygun tutuklama Tutuklu kişinin kaçmasını önleme
1 5 1