Cevaplar

2012-12-02T13:57:30+02:00

 

Divan-ı Hikmet - Divanı Hikmet Nedir

Vikipedi, özgür ansiklopedi 

Ahmed Yesevi (d (1103) ! - ö1166)'nin yazdığı"hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap

Genel Özellikleri 

hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlerede yer vermiştir Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştırHoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı yapıtı bence İslamiyetin Ural-Altay kültürü ile yorumlanmış bir biçimidir Bu yapıtın ortaya çıkmasından bir süre sonra ;İslamiyet göçebe Türk toplulukları arasında yayılmaya başlamıştır Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri anadolu gizemciliğinin (Tasavvuf) temelini oluşturur Alevi Kültürünün temeli bu yapıttadır Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, kaygusuz Abdal'ın düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır
0
2012-12-02T13:57:40+02:00

Divan-ı Hikmet - Divanı Hikmet Nedir

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ahmed Yesevi (d (1103) ! - ö1166)'nin yazdığı"hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap

Genel Özellikleri

hakkında övgülerden bu dünyadan şikayetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlerede yer vermiştir Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştırHoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı yapıtı bence İslamiyetin Ural-Altay kültürü ile yorumlanmış bir biçimidir Bu yapıtın ortaya çıkmasından bir süre sonra ;İslamiyet göçebe Türk toplulukları arasında yayılmaya başlamıştır Hoca Ahmet Yesevi'nin görüşleri anadolu gizemciliğinin (Tasavvuf) temelini oluşturur Alevi Kültürünün temeli bu yapıttadır Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, kaygusuz Abdal'ın düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır

Kitapta Allah aşkı Peygamber sevgisi işlenmiştir Hikmet: Hoş, hayırlı anlamlarına gelir Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır Dörtlük ve beyitle yazılmıştır 144 hikmet ve 1 münacaat'tan oluşur Eser Karahanlı Türkçesinin hakaniye lehçesiyle yazılmıştir İstifham (soru sorma) ve Tecahul-i Arif (bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin birleşmesiyle oluşmuştur Ahmet Yesevi hikmetleri Karahanlı Türkçesiyle söylemiştir Hikmetler dini tasavvufi şiirlerdir Allah'a yakın olma isteği vardır Şiirlerde ulusal ögeler (ölçü, nazım biçimi, yarım uyak) ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler (din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler) bir arada kullanılmıştır Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedirDördüncü dizelerin birbiriyle uyaklı oluşu hatta zaman zaman aynen tekrarlanışı bu şiirlerin musiki ile okunmak için söylendiğini gösterir Eser 12yy'a aittir Divan-ı Hikmet'i Ahmet Yesevi yazmamıştır Ahmet Yesevi'nin kurduğu tarikattaki Şaban Durmuş Ahmet Yesevi'nin görüşlerini ve düşüncelerini kitap haline getirmiştir Didaktiktir ve manzum bir eserdir


0