Cevaplar

2012-12-02T14:18:18+02:00

Osmanlılar çok büyük ve geniş kütüphaneler kurdular. Örneğin Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'da yaşayan Yunan bilimadamı Georgios Amirutzes'ten Batlamyus'un coğrafya kitaplarını çevirmesini ve eğitim kurumlarında, kütüphanelerde kullanılmasını emretti. Patriarch Gennadious'un tarihin ve hıristiyan felsefesinin en eski kitaplarından biri olan İtikadname Enderûn mektebinde okutulmak üzere tercüme edildi. Semerkant'lı matematikçi Ali Kuşçu oniki cilt matematik kitabı yazdı.

Eğitim [değiştir] Medreselerin Gelişimi [değiştir] Bu konuda daha detaylı bilgi için, Medrese maddesine bakınız.

Selçuklu döneminde ortaya çıkan medreseler Osmanlı döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Teknik Eğitim [değiştir]

Dünyanın özellikle mühendislik eğitimini hedefleyen ilk enstitülerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 yılında kuruldu. Bu üniversite III. Mustafa tarafından Mühendishane-i Bahr-i Humayun adı altında gemi mühendislerini eğitme amaçlı kuruldu. 1795'te enstitünün alanı genişletildi ve Avrupa standartlarını yakalamak ve orduyu modernize etmek için ordu mensuplarına da teknik eğitim verilmeye başlandı. 1845'te mühendislik fakültesi geliştirildi ve buna ilaveten mimarlık eğitimi verilmeye başlandı. 1909 yılında okul sivil mühendisleri de eğitmeye başladı.

Bilim dalları [değiştir] Astronomi [değiştir] Coğrafya [değiştir] Tıp [değiştir] Fizik [değiştir] Bilimsel aletler [değiştir] Mekanik teknoloji [değiştir]

Alamet isimli bir robot, II. Abdülhamid tarafından Japon imparatoru Meiji'ye hediye olarak göndermiştir, 24 saat Ezan dinlesinler diye. Fakat bir gemi kazasından denize çökmüştür. Alamet Ezanolunca söylüyebilen bir robotur çünkü içinde bir saat vardır ve saat Ezan zamanını gösterince içinde bir teyp olduğu için Ezan sesi söyler ve bir kaç metre yürüye bilen bir robotur. Alamet 1889 yılında yapılmıştır ve dünyadaki ilk robotlardan biridir.

4 2 4