Fizikte araştırma basamaklarının kullanılacağı bir örnek mesela Newtonun kafasına kabak düşseydi ne olurdu ama bunu yapmayın bunun gibi bi örnek olabilir bide bu aşamaları yazabilirmisiniz made madde. * 1-Araştırmanın Konusu 2-Araştırmanın Amacı ve Önemi 3-Araştırmanın planlanması 4-Problem Cümlesi 5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma) 6-Varsayımlar 7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar) 8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

sınavda çıkcak çok acil

1

Cevaplar

2012-12-02T14:53:05+02:00

http://www.slideshare.net/turkerbas/rapor-yazma link işini görür sanrım

0