Cevaplar

2012-12-02T14:28:16+02:00

hepsi  şiir dir ortak özelllikleri budur 

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-02T14:35:02+02:00

HALK ŞİİRİ 

 

 

Kullanılan dil halkın kullandığı konuştuğu dildir.
■ Halk deyimlerine ve güzel halk söyleyişlerine yer verilir.
■ Şair şiirlerini saz eşliğinde belli bir ezgi ile söyler.
■ Nazım birimi dörtlüktür.
■ Hece ölçüsü kullanılmıştır (genellikle 7′li8′li ve 11 ‘li).
■ Yarım kafiye kullanılır. Rediften de yararlanılmıştır.
■ Tabiatla ilgili benzetmelerden faydalanılır.
(Boy serviye yüz aya kaş kaleme diş inciye yanak güle)
■ Aşk.tabiat ayrılıkhasret.ölümyiğitliktoplumdinzamandan şikayet sık sık işlenen konulardır.MODERN ŞİİR-DiLi sade ve anLaşıLırdır.
-Modern şiirde nazım birimi mısradır ; fakat beyitLer , dörtLükLer ve bentLerLe de şiirLer yazıLabiLir.
-Modern şiirde öLçü serbesttir.
-Modern şiirLerde kafiye ve rediften ziyade ses zenginLiğine önem veriLir; fakat şair isterse bunLarı kuLLanabiLir..
-Modern şiirde konu sınırsızdır. Her şey şiirin konusu oLabiLir
-Modern şiirde beLLi bir nazım şekLi yoktur; fakat sone ve terzarima gibi nazım şekiLLeri Batı edebiyatından aLınıp kuLLanıLmıştır.
-Modern şiir herkese (haLka ve yüksek zümreye) hitap edebiLir..

divan ŞİİR


1-Klasik edebiyatta şekil kesin kurallara bağlanmış buna da oldukça önem verilmiştir.

2-Bütün klasik şairler aruz veznini kullanmıştır.

3-Özellikle Tam ve Zengin kafiye kullanışmıştır.

4-Nazım birimi beyit kullanlmıştır. Şairler bütün düşünce ve hayalleini bu iki mısrada anlatmaya çalışmışlardır. Bu durum bir divan şiirinin her beyitinde farklı bir kanunun işlenmesini mümkün kılmıştır. yani parça güzelliği ön plana çıkmıştır.

5-Divan şiirinde murabla, muhammes gibi bent bütünlüğüne dayalı nazım şekillerini kullanılmıştır.

6-Arap ve iran edebiyatının ortak nazım şekilleri kullanışmıştır.Bunlar Gazel, Kaside, mesnevi.

7- Klasik edebiyatta düşünce ve hayaller bir takım kalıplaşmış Mazmun, belli kavramları anlatan onu düşündürüğ çağrıştıran klişeleşmiş sözcüktür.

8-Divan şiirinde sanat yapabilmek amacıyla süslü anlatım söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur.

2 3 2