Cevaplar

2012-12-02T14:41:37+02:00

Beşinci bölümde ise gazetecilikle ilgili, ancak temelde farklı ileti-
şim mesleklerine ilişkin ikna etiği incelendi. Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta etik sorunlar ve kendini düzenleme yöntemleri üzerinde
duruldu.

0