Cevaplar

2012-12-03T16:08:42+02:00

Ne hissediyor, ne düşünüyor ve ne yapıyorsak hepsi, merkezi sinir sistemimizin fonksiyonudur. MSS vücutta bilginin (enformasyon) işlendiği yerdir. Sinir hücreleri arasındaki fonksiyonel bağlantılar bilgi alışverişi ve iletişimini (transmisyon)  sağlar. Çalışma prensipleri itibariyle beyin çok devreli, kompleks bir bilgisayar görünümündedir. Beyin fonksiyonları hakkındaki en iyi bilgiler psikiyatrik hastalıklarda görülen anormal davranış örneklerden elde edilmektedir.

 

İnternal

                                    İnput                              Computation                                Output

Eksternal                      (duyusal impulslar)         (bilgi işleme ve depolama)            (fizyolojik ve                                                                                                                 davranış cevapları)

 

İnsan beyninde 1011 nöron (sinir hücresi) vardır. 103 -104  sinaps (hücreler arası bağlantı bölgesi) vardır. Dolayısıyla insan beyninde output ihtimalleri  sonsuzdur. İnternal ve eksternal uyaranlara verilen output cevaplarına iki örnek verelim. Tiroid hormonu fazlalığı (hipertiroidizm) hücre metabolizmasını etkileyerek bir taraftan ateş, terleme, iştah azalması, titreme, kilo azalması gibi fizik belirtiler oluştururken diğer taraftan sinirlilik, depresyon gibi davranış değişikliklerine neden olur. Eksternal input (girdi) örneği: Keyif verici maddeler (ör : LSD, esrar, alkol vs) sinir hücresi metabolizmasını  etkileyerek davranışta değişiklik oluşturur.

İnput sayısının artması (overstimulation) veya azalması (understimulation) da sinir hücresini etkileyerek davranış değişikliğine yol açabilir. Uyarı fazlalığı durumunda bir filtre mekanizması devreye girerek insanı uyarı bombardımanından korur. Örneğin, çok gürültülü bir ortamda işitmek istediğimiz sesi duyarken, çevredeki gürültüyü fark etmeyebiliriz. Uyarı azlığı (sensory deprivation) durumlarında da çok çeşitli algı ve davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır.

Davranışını biyolojik temellerini anlayabilmek için hareketlerimizi, öğrenmemizi, hatırlamamızı sağlayan ve genel olarak tüm davranışlarımızı programlayan sinir sisteminde mesaj iletimini anlamak gerekmektedir. Beyin dokusunda iki çeşit hücre vardır:

0