Cevaplar

2012-12-02T15:40:55+02:00

www.oguzhocam.com a gir bulursun

0
2012-12-02T15:54:10+02:00

SORU-1-Türklerin Orta Asya’dan göç nedenleri nelerdir.

 

Kitabınızda sayfa 82 de 2. paragrafta sebepler belirtilmiştir.

 

SORU-2-Sanayi devrimi ve savaşların göçe etkilerini söyleyiniz.

 

Sanayi devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkanları göç hareketlerinin hızlanmasında en önemli etkenlerden biridir.Savaşlardan bunalan insanlar göç hareketlerini hızlandırmıştır.

 

SORU-3-Köyden kente göçün nedenleri nelerdir.

 

1.      Hızlı nüfus artışı,

2.      Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

3.      Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).

4.      Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,

5.      Kan davaları ve terör.

6.      İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.

7.      Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).

8.      İş imkanlarının sınırlı olması.

9.      Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.

 

SORU-4-Göç veren bölgede ne gibi sorunlar ortaya çıkar.

1.      Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

2.      Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

3.      Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

4.      Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 

1.      Göç vermesidir.

2.      Mübadele göçü

3.      Doğal afet göçü

4.      Beyin göçü

5.      Erkek nüfus

6.      Azalma

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

 

1-Y    2-Y    3-D ancak ülke imkanları ve gelişmişlik,bilimsel çalışmalara verilen önemde önemlidir.

0