Şunu hatasız çevirmeme yardım edin performans ödeviim.

-On april 23, 1920, the Turkısh Grand National Assembly met for the fırst time to plan for the success of the ındependence War.

-He completed the Academy in 1905 as a Captain.

-One June 22. 1919. he issued the Amasya Circural, calling for anational Congress the convene and determine the future freedom of the nation.

- In 1934, the Turkish Grand National Assembly granted Mustafa Kemal the surname Atatürk, meaning ''father of the turks'' , in accordance with the new surname law.

- In 1893,he enrolled in military junior high school.

- In World War I, he led Turkısh troops in defending the Empire from British and French troops in the Dardanelles.

2

Cevaplar

2012-12-02T15:44:25+02:00

23 Nisan 1920 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nın başarısı için planlamak için ilk kez bir araya geldi.

 

Albay olarak 1905 yılında Akademi'yi tamamladı. -Bir Haziran 22. 1919. o milletin geleceği özgürlüğü toplanır ve karar anational Kongre çağrısı, Amasya Circural yayınladı

 

1934 yılında, Türk Büyük Millet Meclisi yeni soyadı kanunu uyarınca, Mustafa Kemal Atatürk soyadı, anlamı'' Türklerin babası'' verilmiş

 

1893 yılında askeri ortaokula yazıldım.

 

I. Dünya Savaşı yılında Çanakkale'de İngiliz ve Fransız askerlerinin İmparatorluğu'nun savunulmasında Türk askerlerinin yol açtı.

1 5 1
2012-12-02T16:00:09+02:00

23 nisan 1920 yılında TBMM bağımsızlık savaşının başarısını planlamak için ilk kez toplandı.
 o akademiyi 1905 te  yüzbaşı olarak tamamladı.
22 haziran 1919 da  amasya genelgesini yayımladı, ulusal bir kongre çağrısında toplanılır ve milletin geleceği özgürlüğü belirlenir.
1934 yılında TBMM mustafa kemale soyadı kanunu gereğince ATATÜRK soyadını verdi. bunun anlamı Türklerin BABASIDIR.  
1893 te  askeri okula kaydoldu.
1. dünya savaşı sırasında  çanakkalede türk askerleriyle osmanlıyı ingiliz ve fransız askerlerine karşı savundu.

1 5 1