Cevaplar

2012-12-02T15:58:17+02:00

.

tasavvuf düşüncesi Tasavvuf belirli bir riyazet ve mücahede yöntemini takip ederek kalbin arındırılmasıyla hakikate ulaşmayı esas alan bir disiplindir. Seminerler bir "evrensel tecrübe" içerisinde tasavvufun kendine özgü doğasını soruşturmayı hedeflemektedir. Bunun için Serrac Kuşeyri Cüneyd-i Bağdadi Hallac Nifferi vb. ilk tasavvuf yazarlarından seçmeler yapılmakla birlikte; ağırlıklı olarak İbnü'l-Arabî'nin ve takipçilerinin eserlerinde tasavvufun insan alem ve Tanrı görüşünü dile getiren metinler esas alınacaktır.
Tasavvuf Terimleri


Vücudu Mutlak : Tek varlık

Vahdeti Vücud : Birlik

Tecelli: Allah ile bir olmak, Allah’ın varlığının göstergesi

Ayan-ı Sabite: Allah'ın yansıması

Fenafillah: Tasavvuftaki son aşama, Allah’ta yok olma

İnsan-ı Kamil: Fenafillah'a ulaşmış kişi, olgun insan, kamil insan

Maşuk: Sevgili

Aşık: Allah aşkıyla yanan,seven

Şarap: Anlamların özü

Meyhane: Allah aşkının sunulduğu yer

Meclis: Allah’ı anmak için yapılan toplantılar

Sarhoş: Allah aşkıyla kendinden gecen derviş
0