Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T16:06:42+02:00

http://www.tki.gov.tr/dosyalar/K%C3%B6m%C3%BCrSektorRaporu2008.pdf ne istediğini anlamadm İnş. Yardımcı olur :D 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T16:52:38+02:00

Türkiye Kömür Üretimi ve Tüketimi
Türkiye’de 2008 yılında 84 milyon ton linyit ve 1,3 milyon ton taşkömürü
üretilmiştir.
Linyit sektörünün en büyük üreticisi konumunda bulunan TKİ dışında,
kamuya ait Elektrik Üretim A.Ş.’ne (EÜAŞ) ait kömür ocakları bulunmaktadır.
EÜAŞ’ın, Ankara-Beypazarı, Sivas-Kangal, K.Maraş-Elbistan sahalarında
üretilen kömürler sadece termik santrallerde elektrik üretimi amacıyla
kullanılmaktadır.
Taşkömürü sektöründe ise sadece kamuya ait Türkiye Taşkömürleri Kurumu
(TTK) bulunmakta olup, bu Kurum tarafından Zonguldak havzasında yılda
yaklaşık 2 milyon ton civarında üretilen kömürler, elektrik üretimi ile ısınma
ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır. Bu kurumlar dışında özel sektöre ait,
ülkenin her tarafına yayılmış halde küçük ve orta ölçekte linyit kömürü üreten
çok sayıda işletme bulunmaktadır.
Linyit üretimleri, özellikle 1970’li yılların başlarından itibaren, petrol
krizlerine bağlı olarak elektrik üretimine yönelik linyit işletmeleri
yatırımlarının başlaması ile hızlanmıştır. 1978 yılında çıkartılan “Devletçe
İşletilecek Madenler Hakkında Yasa” ile özellikle elektrik üretimi için gerekli
olan linyit yataklarının kamu kesimi tarafından işletilmesi imkânı
yaratılmıştır. Bu düzenleme ile, sonraki yıllarda linyite dayalı termik
santrallerin Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından kurulabilmesi
sağlanmış ve petrole olan bağımlılık bu sayede bir ölçüde giderilebilmiştir.

0