Cevaplar

2012-12-02T16:07:45+02:00

Öncelikle organ bağışı ifadesi yanlıştır. Çünkü malın bağışı yapılabilir. İnsan ve insanın parçası olan organ ise mal değildir ve bunun bağışı yapılamaz. Çünkü insan mükerrem, değerli bir varlıktır. Bedenimiz ve canımız bizim tasarrufumuzda değildir, bize emanettir.
Organ bağışı yerine organ nakli ifadesini kullanmamız gerekir. Kısaca organ nakli ile ilgili şunları söyleyebiliriz:
Aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku nakli caizdir: 
- Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir doktor tarafından tespit edilmesi, 
- Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine doktorun çok kuvvetli bir tıbbi bilgiyle inanması
- Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, ölümünün kesin olması. Bu da İslam hukukuna göre kalbin ve dimağın her ikisinin ölmesi ile olur. Zira ölünün yıkanması, kefenlenmesi, hanımının iddeti ve miras gibi şer’i olan hükümler, bu ikisinin kalp-dimağ ölümüne bağlıdır. Dolayısıyla kişi tıbben öldü deyip de, kalbi daha henüz atma esnasında, uzvunu alıp başkasına nakil etmek caiz değildir. 
- Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında, ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması, 
- Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, 
- Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.

18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Bağışlanmış olan organın uygunluğu vericinin ölümünden sonra görevliler tarafından araştırılır. 
Beni Hatırlamak İçin ; 

Gözlerimi; gün ışığını, bir bebeğin yüzünü, 
bir kadının gözlerindeki sevgiyi görmemiş bir adama verin. 


Kalbimi; kendi kalbi ona acı vermekten başka bir şeye yaramayan birine verin. 


Kanımı; bir otomobilin enkazı altından çıkarılmış olan gence verin. 
Verin ki; torunlarının oynadığını görene dek yaşayabilsin. 


Böbreklerimi; haftadan haftaya yaşaması makineye bağlı olan birine verin. 


Kemiklerimi; alın ve sakat bir çocuğun yürüyebilmesinin yolunu bulun . 

Eğer birşeyleri gömmeniz gerekiyorsa; hatalarımı, kusurlarımı, insanlara olan önyargılarımı gömün. Günahlarımı şeytana, ruhumu tanrıya verin. Eğer yeri gelir de beni hatırlamak isterseniz, bunu size ihtiyacı olan birine yardım ederek yapın. Eğer tüm bu isteklerimi yapıyorsanız ben sonsuza dek yaşayacağım..

1 4 1
2012-12-02T16:08:15+02:00

organ daki doku vücuda uymazsa sistem düzgün çalışmaz

0