Cevaplar

2012-12-02T16:37:44+02:00

Belediyelerin halka en yakın yönetimler olarak görülmesinden dolayı atıkların değerlendirilmesine katılımın en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için belediyelerin ön ayak olması etkinlik ve verimliliğin yüksek olmasını sağlar.

Özellikle son yıllarda halkın yerel yönetimlere katılması geniş bir kapsamda ele alınmaktadır. Yani sadece belediyelerin yönetsel kararlarına değil de aynı zamanda yerel hizmetlerin sunumuna katılmaları da  gündeme gelmiştir. Yine bu olay 1996 yılında yapılan Habitat İstanbul zirvesinin ana teması olmuştur.

Atıkların değerlendirilmesinde belediyelerin hareket noktası olması bu tür çalışmaların yerel halkın da yoğun olarak katılımını gerektirdiğinden belediye kararlarına karşı kent insanı daha bağlı olacaktır. Bu vatandaşların aidiyet duygusunu artıracak denetim mekanizmalarının etkinliğini artıracaktır.

Özellikle katı atıklar yalnızca toplanma değil, ayrıca imha ve ıslah süreçleri bakımından da bir takım sorunlar sergilemektedirler.Kentsel alanlarda çöpler genel olarak, belirlenmiş bazı açık alanlarda toplanmaktadır. Bu durum alanları kullanılamaz hale getirdiği gibi  rüzgar ve su hareketlerine bağlı olarak çevre alanlarını da tehdit etmektedir. 

 

1 5 1