Cevaplar

2012-12-02T17:30:46+02:00

Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa örneklem; örneklem seçmek için kullanılan yöntemler topluluğuna ise örnekleme denir.

Anakütlenin tümünün araştırmaya konu olması pratik olmadığı gibi çoğunlukla buna olanak da bulunmayabilir. bu yüzden örnekleme yöntemi kullanılarak zaman, malzeme ve eleman bakımından önemli tasarruflar sağlanmaktadır. Örnekleme için iki ön koşul gerekir. bunlar; seçilen örneğin temsil yeteneği taşıması yani anakütlenin özelliklerini tam olarak yansıtabilmesi ve örnek hacminin yeterli büyüklükte olmasıdır. 
Örnekleme yöntemleri en genel şekliyle, Olasılığa Bağlı ve Olasılığa Bağlı Olmayan olarak 2 grubta toplanabilir.
Olasılığa Bağlı Bazı Örnekleme Yöntemleri: Basit Rastgele Örnekleme, Tabakalı Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, Sıralı Küme Örneklemesi.
Olasılığa Bağlı Olmayan Bazı Örnekleme Yöntemleri: Kota Örneklemesi, Kartopu Örneklemesi, Uzman Örneklemesi.

1 5 1
2012-12-02T17:32:21+02:00

Örnekleme, bir konu hakkında örnek verme.

Örneğin, mesela yada '...... gibi ' olarak cümlede kullanılır

 

Örnek olarak

 

Atasözleri kalıplaşmıştır, değiştirilemez.Örneğin; ' Ak akçe kara gün içindir atasözünü

Beyaz akçe siyah gün içinidr.' diye değiştiremeyiz

 

 

Yukardaki bir örneklemedir.

0