Cevaplar

2012-12-02T17:59:08+02:00

İklimi Etkileyen Faktörler 
-Matematik ve özel konum
-Basınç merkezleri
-Karasallık durumu
-Bir yerin iklimi üzerinde etrafındaki denizlerin de etkisi vardır.
-Dağların uzanış yönü
-Yeryüzü şekillerinin etkisi
-Kara kütlelerinin etkisi
-Bakı ve eğimin etkisi.... gibi faktörler iklimi etkiliyordur.

kusura bakma bu kadar bulabildim ... :/

0
2012-12-02T18:08:07+02:00

1-Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden biri değildir?
A)Yeryüzünün aşırı ısınma ve soğumasını engeller
B)Zararlı ışınların bir bölümünün tutulmasını sağlar
C)Işınları doğrudan almayan yerlerin aydınlanmasını sağlar
D)İklim olaylarının görülmesini sağlar
E)Yaz mevsiminin kış mevsiminden daha sıcak olmasını sağlar

2-Aşağıdakilerden hangisi,Troposferin özellikleri arasında gösterilemez?
A)Su buharının tamamı bu katmandadır
B)İklim olayları burada gerçekleşir
C)Yatay ve dikey hava hareketleri görülür
D)Radyo dalgalarını yansıtır
E)Yoğunluğu en fazla olan katmandır

3-Troposferde yükseklere çıkıldıkça her 100 m.2de ortalama 0,50C azalır.Bu durum;
I. alttan ısınıp alttan soğuması
II. yükseklere çıkıldıkça gazların yoğunluğunun azalması
III. ışınların gelme açısı
IV. su buharının yükseklerde azalması
faktörlerinden hangileri ile açıklanamaz?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) II ve III

4- * Stratosfer ile Şemosfer katları arasında yer alan bir ara tabakadır
* Oksijen parçalanarak O3 gazına dönüşür
* Güneş’ten gelen mor ötesi ışınlarının canlılar için zararlı olacak kadarını süzer ve gerekli
miktarını yeryüzüne gönderir
Yukarıda Atmosfer’in hangi katına ait özellikler verilmiştir?
A)Troposfer B)Stratosfer C)Ozonosfer D)Eksosfer E)İyonosfer

5-Troposferin kalınlığının Ekvator’da yaklaşık olarak 16 km, kutuplarda ise 6 km olmasında;
I. sıcaklık ortalamalarının farklı olması
II. yerçekimi kuvvetinin farklı olması
III. kara ve denizlerin dağılışının farklı olması
faktörlerinden hangileri daha etkili değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I ve III

6-Aşağıdakilerin oluşmasında atmosferin etkisi yoktur?
A)Kar ve yağmur C)Gölgede kalan yerlerin aydınlanması E)Göktaşlarının yeryüzüne
B)Sıcak su kaynakları D)Bulut ve rüzgârlar parçalanarak düşmesi

7-Aşağıdakilerden hangisi,bir yerdeki hava durumunu tanımlayan bir belirlemedir?
A)Yazların sıcak ve kurak geçmesi
B)Havanın bulutlu olması
C)Kış aylarının ılık geçmesi
D)En yağışlı mevsimin ilkbahar olması
E)Yaz ve kış aylarının sıcaklıkları arasında büyük farklar olması

8-Atmosfer yer ile birlikte döner.Bunun nedeni; I. yerçekimi II. gazların alt katlarda yoğun oluşu
III. açısal hız faktörlerinden hangileridir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E) II ve III

9-Herhangi bir yamacın Güneş’i görme özelliğine bakı denir.Aşağıdakilerden hangisi,bakının
sonucunda dağların Güneş’e dönük yamaçlarında gerçekleşen durumlardan biri değildir?
A)Aydınlanma süresinin uzun olması
B)Kalıcı kar alt sınırının yüksek olması
C)Aynı tür ürünlerin olgunlaşma süresinin daha kısa olması
D)Bitki örtüsünün gür olması
E)Tarım ürünlerinin üst sınırının daha yüksekte olması

10-Temmuz ayında Kuzey Yarım Küre’de kutup noktasına yaklaştıkça aydınlanma süresi
uzamaktadır.Fakat aynı koşullara iki merkezden,Ekvator’a daha yakın olan merkezde sıcaklık
ortalaması daha fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın temel nedeni olarak gösterilebilir?
A)Güneş ışınlarının düşme açısı C)Yağış miktarları E)Basınç koşulları
B)Doğal bitki örtüsü D)Yeryüzü şekilleri

1 5 1