Cevaplar

2012-12-02T18:05:51+02:00

putperestlik putlara tapma vahiy Allah tan peygamberlere aracılığıyla  gönderilen mesaj

1 1 1
2012-12-02T18:18:47+02:00

Kabile: birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.

putperestlik:Puta tapma durumu,sçma spn,spk bir din

vahiy:İslami terminolojide, buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi eylemine veya bu bildirinin kendisine denir. İslami inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.

müşrik:Allah'tan başka obje, kavram ve kişilere tapınanlara ve birden çok tanrıya inananlara müşrik denir.Müşrik mana itibariyle müminin tam tersidir.

Hanefilik:İslam dinindeki 4 mezhepten biri 

(senin için araştırım hepsini =)

0