Cevaplar

2012-12-02T18:22:08+02:00

Örneğin, öğretmen sınıfta demokratik tutum sergilediğinde öğrencilerinin daha fazla derse katıldıklarını, otoriter tutum sergilediğinde ise öğrencilerinin derse katılımlarının azaldığını farketmiş olsun. Öğretmenin sınıf içindeki tutumunun (bağımsız değişken) öğrencilerini derse katılımları (bağımlı değişken) üzerindeki etkisinin gerçekten öğretmenin gözlemlediği gibi olup olmadığı, bu konuya ilişkin bir deneysel araştırma ile daha kesin bir biçimde belirlenebilir. Bu amaçla, araştırmacı önce bağımsız değişkeni (öğretmen tutumu) değişikliğe uğratarak veya ayarlayarak demokratik tutumların sergileneceği bir sınıf ortamı ile otoriter tutumların sergileneceği bir diğer sınıf ortamı oluşturur. Bu iki sınıf ortamı, öğrencilerin derse katılımlarını etkileyebilecek olan diğer olası etmenler açısından eşitlenerek beklenmedik diğer değişkenlerin etkileri kontrol edilir. Yani; öğretmen tutumları açısından farklı, ancak sınıftaki katılım davranışlarını etkileyebilmesi olası olan başarı, yaş, cinsiyet, sosyo- ekonomik düzey ve benzeri gibi, diğer değişkenler açısından aynı durumda olan öğrencilerin bulunduğu, iki grup oluşturulur. Bu gruplardan birisi deney, diğeri ise kontrol grubu olarak adlandırılır.

Kaynak: http://notoku.com/deneysel-yontemler/#ixzz2Ducl3SYY 
NotOku.com'a teşekkürler.

0
2012-12-02T18:25:15+02:00
¨Kişinin içinde bulunduğu durumu algılaması ¨Kişiler arası ilişkiler ¨Toplum içinde kişi ya da grup davranışı ¨Bir davranışın diğer kişi ya da gruplara etkisi ¨Tutum ve değerlerle davranış arasındaki karşılıklı ilişkiler
0