Cevaplar

2012-12-02T19:19:18+02:00

edyanın en önemli işlevleri enformasyon haber aktarma işlevi, bilgilendirme ve eğitim işlevi, insanların birbirleriyle dolaylı da olsa iletişim kurmasına olanak sağlayan toplumsallaştırma işlevi ve eğlendirme işlevidir. Ayrıca duyarlılık ve farkındalık yaratma ve kamuoyu ve gündem oluşturma gibi iki ayrı işlevi daha vardır. 

Aşağıda bu medya işlevlerinin kısa açıklamalarına yer vereceğiz.

2.1..BİLGİLENDİRME İŞLEVİ

Kamuoyu kendisi ve yaşadığı toplum hakkında bilgiyi medya sayesinde alır. Verilen enformasyon kişinin kendi hayatı için çok önemlidir.

Bazı haberler ise kişiyi doğrudan ilgilendirmese bile, içinde yaşadığı toplum ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

0
2012-12-02T19:20:22+02:00

medyan ortadaki sayıdır (küçükten büyüğüe sıralanınca) eğer ortada ikik sayı var ise bu iki sayının aritmatik ortalaması alınarak bulunan sayısır

0