Cevaplar

2012-12-02T19:20:15+02:00

Zekat ile ilgili
"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız"
"O müminler ki, gayba iman ederler, namazlarını kılar ve zekatlarını verirler..."

Sadaka ile ilgili

Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir, yumuşak davranır.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T19:28:52+02:00İnsanların mallarından artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekat ise işte (sevablarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır (30/39)

Onlar namazı dosdoğru kılarlar zekatı verirler Ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar (31/4)

Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar (32/16)

Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin) ilk cahiliye (kadınları)nın süslerini açığa vurması gibi siz de süslerinizi açığa vurmayın; namazı dosdoğru kılın zekatı verin Allah'a ve elçisine itaat edin Ey Ehl-i Beyt gerçekten Allah sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister (33/33)

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin Ortak koşanların vay haline! (41/6)

Ki onlar zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir (41/7)

Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir Eğer iman eder ve sakınırsanız Allah size mükâfatınızı verir Ve sizden mallarınızı (tamamen sarfetmenizi) istemez (47/36)

Eğer onları (tamamını) isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı (47/37) 

İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz İçinizden kiminiz cimrilik ediyor Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur Allah zengindir, siz ise fakirsiniz Eğer O'ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar (47/38)

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı (51/19)

Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır (57/11)

Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır (57/18)

Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü? Çünkü yapmadınız Allah sizin tevbelerinizi kabul etti Şu halde namazı dosdoğru kılın zekatı verin ve Allah'a ve O'nun Resûlü'ne itaat edin Allah yaptıklarınızdan haberdardır (58/13)

Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir (59/9)


1 5 1