Cevaplar

2012-12-02T19:49:52+02:00

Sayıların Yazılışı

- Harfle yazılan sayılarda her sayı ayrı yazılır.
Bin dokuz yüz on dokuz
kırk beş

- Edebi yazılarda, küçük sayılar rakamla gösterilmez
Evden ayrılalı üç gün olmuştu.

- Matematiksel ifadelerde ve tarihlerde sayılar rakamla yazılır.
Tarlanın bir kenarı 100 m. dir.
Yıl 1976'ydı.

- Çok sıfırlı sayılarda; sıfırlı basamaklar harfle yazılabilir.
5 milyar

- Para ile ilgili sayılar, bitişik yazılır.
Üçyüzotuzbeşmilyaryediyüzaltmı şsekizmilyon TL

- Sayılara gelen ekler kesme işareti ile ayrılır ve ek, sayının okunuşuna göre şekillenir.
Saat 2'de ayrıldı.
1987'de
17.25'da
23'ncü

2 1 2
2012-12-02T19:50:19+02:00

Metin içerisinde sayılar genellikle yazıyla yazılır. Cümle içerinde sayıları rakamla yazmak bir yazım yanlışı değildir, ancak daha yaygın, doğru ve güzel olanı yazıyla yazmaktır.

* Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları ayrı yazılır.

“Şu ana kadar yaklaşık üç yüz kişi başvurdu.” 
                              … üçyüz …  (Yanlış)


“Bu meslekte on üç yılım geçti, dile kolay.”
                 … onüç …  (Yanlış)

* Bankalarda, çek, senet gibi parayla ilgili belgelerde sayılar güvenlik amacıyla bitişik yazılır, sayının başı ve sonu kapatılır.

–üçyüzellibin–
#kırksekizbinbeşyüz#

* Bilimsel yazılarda ve kesinlik gerektiren konularda sayılar rakamla yazılır.

“Geçen yıl ÖSS’ye 1.776.441 aday başvurmuş.”
“Türkiye’nin toplam sınır uzunluğu 10.765 km’dir.”

* Tarih ve saatlerin yazımında sayılar rakamla yazılır.

“Yarın sabah 9.40’ta önemli bir görüşmem var.”

* Bol sıfırlı sayılarda ana sayılardan sonraki sıfırlı basamaklar yazıyla yazılabilir. Bu şekilde yazılan sayılar daha kolay okunur.

“Marmara depreminde yaklaşık 20 bin insanımız hayatını kaybetti.”

* Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılır. Getirilen ek sayının okunuşuna uyar.

“Yarın saat 10.40’ta toplantımız olduğunu unutma.”  (kırk – ta   Doğru)
               … 10.40’da …  (kırk – da  Yanlış)

“İlk arabamı 1995’te Bursa’dan aldım.”  (beş – te  Doğru)
              … 1995’de …  (beş – de  Yanlış)

* Sıra sayı sıfatı yapan “-(ı)ncı” eki, rakamlardan sonra geldiğinde sayının okunuşuna uygun olarak yazılır.

DOĞRU                                         YANLIŞ

1’inci (bir – inci “birinci”)    1’nci    ( bir – nci  “birnci”)
2’nci  (iki – nci  “ikinci”)      2’inci   ( iki – inci  “ikiinci”)
6’ncı  (altı – ncı “altıncı”)     6’ıncı   ( altı – ıncı “altııncı”)

 

Konuyla İlgili Diğer Yazılar:

Yazım Kuralları
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
“ki”nin Yazımı
“de”nin Yazımı
Ay ve Gün Adlarının Yazımı
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
“mi” Soru Edatının Yazımı
Deyimlerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Pekiştirilmiş Sözcüklerin Yazımı
“a,e” Ünlüleriyle Biten Fiillerin Yazımı
İkinci Hecesinde Dar Ünlü Bulunan Sözcüklerin Yazımı
Ünsüz Benzeşmesi Görülen Sözcüklerin Yazımı
Birleşik Fiillerin Yazımı
Birleşik Sözcüklerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
Sayıların Yazımı
Yabancı Sözcüklerin Yazımı
“n-b” Çatışması (Göçüşme) Olan Sözcüklerin Yazımı
Belgisiz Sözcüklerin Yazımı
“-gil” ve “-ler” Eklerinin Yazımı
“Dünya, Güneş, Ay” ve Öteki Gezegen Adlarının Yazımı
“ile” Sözcüğünün Yazımı
“iken” Sözcüğünün Yazımı
Ekfiilin (imek: idi, imiş, ise) yazımı 

 Devamı: KOLAY GELSİN 

2 5 2