Cevaplar

2012-12-02T20:07:10+02:00

Kip, bir dilbilgisi terimidir. Fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. Türkçede bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır: Haber veya bildirme kipleri, dilek kipleri.

Haber (bildirme) kipleri
Bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -di, -miş, -yor, -r(-ar), -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır:

Görülen geçmiş zaman (gir-di-m),
Öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın),
Şimdiki zaman (gez-i-yor-lar),
Geniş zaman (tıka-r-sın, sor-ar),
Gelecek zaman (anlat-acak-sın).


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/x-sozluk/89378-kip-kip-nedir-kip-hakkinda.html#ixzz2Dv3HEFCG
0
2012-12-02T20:08:43+02:00

kipler ikiye ayrılır dilek ve haber kipleriyle. dilek kiplerinde emir kipi gereklilik istek şart kipleri vardır.haber kipleri gelecek zaman geçmiş zaman şimdiki zaman geniş zaman

0