Cevaplar

2012-12-02T20:14:46+02:00

Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdir


IMURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389):

A) RUMELİDEKİ SİYASİ OLAYLAR:
• 1363 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Sazlıdere Savaşında,
Bizans ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğrattı Böylece Edirne Osmanlı Devletinin eline geçti Arkasından da Gümülcine ve Filibe alındı
Not-8: Bu gelişmelerden sonra Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla bağlantısı kesildi
• Sırp Sındığ Savaşı(1364): Edirne ve Filibe’nin Osmanlı eline geçmesi üzerine Sırp ve Bulgarlar Papa’dan yardım istediPapa Türkleri Balkanlardan atma görevini Macar Kralı ILayoş’a verdiBulgar,Macar,Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdüOsmanlı Komutanlarından Hacı İl Bey Haçlıları bir gece baskını ile bozguna uğrattı
Not-9: Osmanlının Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı ve kazandığı ilk savaştırBu zaferden sonra Balkanlarda Macarların etkisi azalmıştır Trakya’nın fethi de tamamlanmış olduBu olaydan sonra Osmanlı Devleti Edirne’yi başkent yapmıştır
• Çirmen Savaşı(1371): Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlı kazandı ve Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etti(1374)

• IKosova Savaşı(1389): 

Nedeni: Osmanlı Devleti Balkanlardaki durumunu sağlamlaştırmak için Sofya,Manastır ve Niş’i fethettiBu zaferler nedeni ile yine Papanın kışkırtması ile Osmanlıya karşı bir Haçlı ordusu kurulduHaçlıların amacı Osmanlı Devletini Balkanlardan atmaktı

Sonuç: Bu haçlı ittifakını önlemeye çalışan bir Osmanlı öncü birliği Ploşnik denen yerde pusuya düşürüldü Anadolu Beyliklerinin desteğini alan IMurat ordunun başında hareket ederek önce Bulgarları yenilgiye uğrattıArkasından da Kosova da yapılan meydan savaşında Sırp,Boşnak,Macar,Eflek,Arnavut,Leh ve Çek kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı

Önemi: 1)Tuna nehrine kadar olan balkan toprakları Osmanlı kontrolüne geçti
2) Balkanlarda Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı
3) Osmanlı ilk topu bu savaşta kullandı
4) Bu savaş haçlılar ile yapılan ilk meydan savaşıdır

B) ANADOLUDAKİ SİYASİ OLAYLAR:

• Ankara Ahilerden alındı
• Karamanoğulları ile,
savaştığı için zor durumda kalan Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile Kütahya,Emet,Tavşanlı ve Simav alındı
• Hamitoğullarından para ile Akşehir,Beyşehir,Karaağaç,Yalvaç ve Isparta alındı
• Karamanoğulları ile savaşıldı
Not-10:C) IMURAT DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER:

• Devşirme Sistemi uygulanmaya başladı ve Yeniçeri Ocağı kuruldu
Not-11:

• Pencik sistemi ve Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı
• Rumeli beylerbeyliği Kuruldu
• Kazasdkerlik,Defterdarlık ve Vezir-i Azamlık makamı kuruldu
• “Ülke hanedanın ortak malıdır” uygulaması kaldırıldı yerine “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı getirildi(Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirdi)
• IMurat savaş meydanında şehit olan ilk ve son Osmanlı padişahıdır

0
2012-12-02T20:16:51+02:00

1.Anadolu’da siyasi birliği sağlama faaliyetleri
2.Ankara Savaşı ve Fetret Devri
3.Anadolu’da Türk siyasi birliğinin yeniden sağlanması
4.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti’nin güçlenmesi

0