Cevaplar

2012-12-02T20:34:07+02:00


16 Mart 1920’de İstanbul resmen işgal edildi 18 Mart 1920'de ise İngiliz işgal kuvvetleri Osmanlı Meclis-i Mebusan'ındaki bazı milletvekillerini tutukladı ve sürgüne gönderdi Bu tutuklamalardan sonra Meclis-i Mebusan kapandı Ankara’da bulunan Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920 de, Heyet-i Temsiliye başkanı olarak, Anadolu’daki askeri ve sivil yetkililere bir genelge gönderdi Bununla İstanbul’daki durumu izah eden Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da her livadan seçilerek belirlenen 5’er temsilci ile bir Kurucu Meclis oluşturulacağını, bu amaçla süratle seçimlerin yapılmasını istedi Daha sonra bir genelge daha yayınlayarak, meclisin 23 Nisan 1920 Cuma günü çalışmalara başlayacağını duyurdu
23 Nisan günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar ile Meclis açıldı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan Meclis, o günkü zorluklar nedeniyle, 115 milletvekili ile toplandı Daha sonra gerçekleşen toplantılarda Meclisin adının "Türkiye Büyük Millet Meclisi" olmasına karar verildi

Ankara o yıllarda İç Anadolu'nun ortasında küçük bir yerdi Milletvekillerini barındıracak otel, 
bulmak bile çok zordu Ankara’ya gelen Milletvekillerinin bazıları Taşhan’da, bazıları kiralık evlerde, bazıları da Ankara Garı’nın karşısındaki çayırlık alanda çadırlarda kaldılar Ankara’da TBMM için de hazır bina yoktu En uygun yer, 1 Dünya Savaşı öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kulüp binası olarak yapılan ve henüz tamamlanmamış olan bina idi Ankaralıların yardımlarıyla yarım kalan bina süratle tamamlandıGerekli tamir ve ilaveler yapıldı Eksiklikler tamamlandı Bina temizlendi Ancak binanın çatısı tamamlanamadı Çünkü çatıyı kapatacak kiremit bulunamamıştı Ankara’daki bir okul binasının çatısı için getirtilen kiremitler TBMM binasında kullanıldı Ama bu kiremitler çatıyı kapatmaya yetmedi Çatı açık kaldı Bunun üzerine Ankaralılar kendi evlerinin çatılarından söktükleri sağlam kiremitleri Meclisin çatısı için getirdiler TBMM’nin çatısı böylece tamamlandı Halk evini bozdu ama Devletini kurdu Evinin çatısını eksik bıraktı ama Devletinin çatısını tamamladı 
Çatı tamamlandıktan sonra bazı okullardan sıralar, işyerlerinden teneke sobalar, kahvelerden gaz lambaları, evlerden halılar getirildi Bir ülkenin kaderini etkileyecek Meclisin konuşma zabıtlarını yazmak için de bakkal defterleri temin edildi

0