Cevaplar

2012-12-02T20:53:09+02:00

Etkisi"Paneli (2005).
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
Zekai Şen
Su Vakfı Başkanı; İTÜ Öğretim Üyesi; Zemzem Suları Araştırma Merkezi Müsteşarı
ve IPCC Çalışma Grubu Üyesi
ÖZET
Dünyanın birçok bölgesinde hem artış hem de azalma olarak nehir akış
hacminde meydana gelen görünür eğilimler mevcuttur. Bunlar sadece bölgelerdeki
hava sıcaklığı veya yağışlardaki değişikliklerle açıklanamaz. Ancak buzullarda geniş
çaplı ve gittikçe artan bir gerileme ve pek çok bölgede ilkbahar ile kış aylarında nehir
akışlarında zaman içinde ileriye ve geriye doğru kaymalar iklimlerde meydana gelen
değişimlerle açıklanabilmektedir. İklim değişiminin, dere akışları ve zemin suyu
beslenmesi üzerindeki etkisi her bölgede yağışlarda görülen değişmelere göre etkisi
vardır. Dünyanın bazı bölgelerinde senaryolar arasında değişimin yönü tutarlıdır ama
değişimin büyüklüğü tutarlı değildir. Dünyanın bazı bölgelerinde ise, değişimin yönü
belli değildir. Kar yağışının, su dengesinin halen önemli bir unsuru olduğu pek çok
bölgede, en yüksek yüzey akış hacmi ilkbahar aylarından kışa doğru kayabilir.
Buzullardaki gerileme büyük bir ihtimalle devam edecektir ve pek çok küçük buzul
ortadan kaybolabilir. Su kalitesi, genel olarak daha yüksek su sıcaklığının sonucunda
bozulmaya uğrayabilir, ancak bölgesel olarak daha yoğun akışların etkisi bunu telafi
edebilir. Daha düşük akışlar, su kalitesi b

0
2012-12-02T20:54:50+02:00

klim insanın yalnız yaşayışı değil, ekonomik etkinlikleri üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Tarım ve endüstri alanlarının dağılışı, onlara bağlı olarak ticaret şekilleri iklimin kontrolü altındadır. Onun için orta enlemler endüstriye, tropik ve subtropik bölgeler tarıma daha uygundur. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın orta enlemlerinde gelişen endüstri için Asya, Afrika ve Güney Amerika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinden ham madde, aksi yönde de işlenmiş maddeler asırlardan beri taşınmaktadır. Bu ticaret yolları, yelkenli gemiler çağında doğrudan doğruya rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmiş bulunuyordu

 

 
0