Orijinal Metin Günümüz Türkçesiyle
Alp Er Tunga öldi mü (Alp Er Tunga öldü mü)
Issız ajun kaldı mu (Kötü dünya kaldı mı)
Ödlek öçin aldı mu (Felek öcünü aldı mı)
Emdi yürek yırtılur (Şimdi yürek yırtılır)
…. ….
Ögreyüki mundag ok (Feleğin adeti böyledir işte)
Munda adın tıldag ok (Bundan başkası da bahanedir zaten)
Atsa ajun ugrap ok (Felek niyet edip ok atarsa)
Taglar başı kertilür (Dağların başı kertilir)

1)Yandaki şiiri (orijinal metinde) biçim yönden inceleyiniz.(ölçü, kafiye, redif, kafiye düzeni) yazınız.

1

Cevaplar

2012-12-02T20:57:35+02:00

1.

Nazım Birimi: Dörtlük

Birim Sayısı: 8 Birim

Uyak Düzeni: Düz uyak (aaab,cccb,dddb…)

Kafiye: 1.Dörtlükte “l”ler yarım kafiye,

2. Dörtlükte “r”ler yarım kafiye,

3. Dörtlükte “r”ler yarım kafiye,

4. Dörtlükte “r”ler yarım kafiye,

5. Dörtlükte “v”ler yarım kafiye,

6. Dörtlükte “n”ler yarım kafiyedir.

7. Dörtlükte kafiye yok

8 . Dörtlükte “r”ler yarım kafiye,

 

Redif 1.Dörtlükte “di mü”ler redif,

 

2. Dörtlükte “gurup”lar redif,

3. Dörtlükte “leyü”ler redif,

4. Dörtlükte “tedi”ler redif,

5. Dörtlükte “redi”ler redif,

6. Dörtlükte “çıdı”lar redif.

7. Dörtlükte ”ok”lar redif

8. Dörtlükte “tadı”lar redfi

0