Cevaplar

2012-12-02T21:37:22+02:00

Mangan (Manganez) Ve Özellikleri... 
Atom numarası: 25 
Simge: Mn
Kütle numarası: 54938
Kaynama Noktası (C): 2150
Erime Noktası (C): 1245
Yoğunluk: 743
Buharlaşma Isısı: 537
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 35
Elektriksel iletkenlik: 0054
Isıl iletkenlik: --
Özgül Isı Kapasitesi: 115 

D oğal olarak oksit, karbonat ve silikat hâlinde dağılmış olarak bulunan, metalik bir element En önemli bileşiği MnO2, 1774’e kadar bir demir bileşiği olarak biliniyordu Ancak bu târihte KWScheele tarafından yeni bir element ihtivâ ettiği keşfedildi 1856 yılına kadar mangan ticârî bir önemi hâiz değilken (yokken), Sir Henry Bessemer tarafından çeliğe bir katkı maddesi olarak katılarak önem kazandı Aşağı yukarı her bir ton çelik için 7 kg kadar mangan kullanılmaktadır

Özellikleri: Mangan, gümüş parlaklığında, sert ve kırılgan bir metaldir Toz hâline getirilebilir Erime noktası 1245°C, kaynama noktası 2150°C’dir Özgül ağırlığı 7,43 g/cm3tür Mn sembolüyle gösterilip, atom numarası 25, atom tartısı 54,938’dir Elektron düzeni (Ar) 3d54S2dir Bileşiklerinde 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ ve 7+ değerliklerini alabilir 2+ değerlikli oksidi oldukça bazik olup, zayıf asitlerde, mangan tuzlarını verecek şekilde çözünür MnO, daha yüksek oksidasyon sayısındaki oksitlerin, indirgen atmosferde, ısı ile kısmen indirgenmesiyle veya metalin oksitlenmesiyle elde edilir Manganın, 2+ ve 6+ değerlikli tuzları, çözeltiler içinde, diğer tuzlarından daha kararlıdır

Bulunuşu: Mangan tabiatta proluzit (MnO2), manganit (Mn2O3H2O), hausmannit (Mn3O4) gibi oksit mineralleri şeklinde ve mangan silikat (MnSiO3), mangat spat (MnCO3), mangan sülfür (MnS) şeklinde bulunur

Elde edilişi: Saf mangan alüminotermi yöntemiyle elde edilir

Kullanım Alanları:

Kuru pillerde depolarizatör olarak ve cam üzerinde demir kirliliği nedeniyle oluşan yeşil rengi yok etmede kullanılır Ametist taşının rengini veren de manganezdir Çelik ve pil üretiminde, demiryolu makaslarının ve kasaların yapımında, ayrıca seramik sanayiinde kullanılır Güçlü bir oksitleyici olan permanganat (MnO4), eczacılık çalışmalarında nicel analizlerde kullanılır Canlılar için önemli bir eser element olan manganez, özellikle hayvanlarda B1 vitamini kullanımında rol oynar

0