Cevaplar

2012-12-02T21:47:02+02:00

Bir yağ molekülünün oluşum denklemini yazınız.

 

-Doymamış yağ asidi nedir? Tanımlayınız.

 

- Doymuş yağ asidi nedir? Tanımlayınız.

 

-Yağlar, neden kış uykusuna yatan hayvanlar tarafından fazlaca depo edilir?

 

-Yağların insan vücudu için önemi nedir? 

 

-Yağların hayvan ve insan vücudundaki görevleri nelerdir? 

 

-Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.

 

-Esterleşme tepkimesi ne demektir? Bu sırada kurulan bağın adı nedir?

 

-Karbonhidratlar ile yağların ortak özellikleri nelerdir?

 

 

 

0
2012-12-02T21:47:44+02:00

ÖSS 1995 -82 1) #8221;Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde,işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada ,daha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur. ' '
Buna göre,işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp,glikoz sentezlendikten sonra,işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan,
1-aminoasit yapımı
2-nişasta sindirimi
3-protein yapımı
4-nişasta yapımı
olayları,aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
cevap: B
İşaretli CO2 #8216;den glikoz sentezlendikten sonra ;
1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

#8226; ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
#8226; 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3 
cevap: E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

ÖSS 1998 #8211;80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde ,dokularda,aşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
cevap:A
Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinleri,diğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserol,yağ asitleri,glikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemey en ve hazır alınmasıgerekenlerine #8220;temel(esansiyel)amino asitler #8221; denir.
Sonuç olarak,bir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan protein,yağ ve polisakkarit sentezlenirken,
#8220; 1)klorofil
2)Enzimler
3)ATP
4)madensel tuz #8220; moleküllerinden hangileri harcanır?
a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 ,2 ve 3 e) 2, 3 ve 4
cevap: C
Enzimler,reaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlar,ancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekilde,klorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı için,yapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP 'ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığından,aminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.


ÖSS 1990 #8211; 69 7)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarak,bir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA 'sını işaretleyip,izlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
a)Glikoz b)Amino asit c)Fosfat d)Riboz e)Urasil 

cevap:C
Bu olay için DNA 'nın yapısında bulunan bir bileşiğin işaretlenmesi gerekir.Verilenlerden sadece fosfat DNA 'nın yapısında bulunan bir bileşiktir.Diğerleri DNA 'nın yapısında bulunmaz. 

0