Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-02T21:48:01+02:00

Plastikten yapılan balon şişirildiğinde ince bir zar haline gelir. Balonun içindeki hava, bu zarda bulunan küçük deliklerden dışarı kaçar.
Helyum molekülleri, oksi
jen ya da azot gazı moleküllerine göre daha küçük olduklarından, daha çabuk dışarı kaçarlar. Balon zamanla söner ve içerideki helyum gazı miktarı azaldığında, artık balonun ağırlığını taşıyamaz olur.

1 5 1
2012-12-02T21:48:45+02:00

Yüksekliğe çıkıldıkça basınç artar yani balon uçtuça basınçtan dolayı patlar

1 5 1