Acil ingilizce bilen çevirebilirmi ? Translate den çevirmeyin !! Big bang teori Evrendeki her şey birbirinden uzaklaşıyordu. Yıldızlar ve galaksilerde zamanla birbirlerinden uzaklaştılar.Ve varılan sonuç evrenin 'genişlemekte' olduğuydu.Evren genişlediğine göre, zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin tek bir noktadan başladığı ortaya çıkıyordu.Yapılan hesaplamalar evrenin tüm maddesini içinde barındıran "tek nokta"nın, "sıfır hacme" ve "sonsuz yoğunluğa" sahip olması gerektiğini gösterdi.Evren, sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı.Evrenin başlangıcı olan bu büyük patlamaya İngilizce karşılığı olan "Big Bang" ismi verildi .

1

Cevaplar

2012-12-02T23:47:21+02:00

every thing was getting away from each other in the universe. also galaxies and stars were getting away too. And conclusions showed that 'the  univer was expending'.

according to the this expending, if we go back in time, we could understand that the universe had began a single point. according to the conculations, a single point of universe, which is include meterial of the universe, needs to have zero volume and infinite density. the universe appeared with this point's zero volume had exploned.
this explation colds as 'big bang'  
çok uğraştırdı :) 

2 3 2