Cevaplar

2012-12-02T23:54:26+02:00

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki çarpma işlemi tablosunda satır ve sütundaki ifadelerin çarpımını bulunuz.

 

 

 

(x+2)

(x-2)

 

(x+2)

         

 

 

(x-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

 

( 2x +  5 )2

(………)(……….)

…..+……+…..

( 3a +7b )2

(………)(……….)

…..+……+…..

 

 

4.                A

 

 

 

                    c

 

 

B                                            C

           b        H      (a-b)

                     a

 


 

 

 

 

 

 

6.  6x2 + 3xy =3x ( 2x + y )  ifadesini,aşağıda verilen değerler için özdeşlik olup olmadığını gösterin.

 

6x2 + 3xy = 3x ( 2x + y)

     x = 0   ve  y = 1

  x = 1     ve   y = -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

 

( 5x - 3 )2

(………)(……….)

………………..

( 4a-6b )2

(………)(……….)

………………..

 

5. (5-3x)2 = 25-30x+9x2  eşitliğini , aşağıda verilen değerleri  kullanarak özdeşlik olup olmadığını gösteriniz.

 

                  ( 5 – 3x )2 = 25 -30x + 9x2

          x = -1

          x=1

 

 

 

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanına D,yanlış olanına Y yazınız.

 

(……)  Denklemler  bilinmeyen  yerine yazılan tüm değerler için doğrudur.

 

(…....)    işleminin sonucu irrasyonel bir sayıdır.

 

(...…)Ardışık iki  teriminin arasındaki fark aynı sabit   sayıya  eşit  olan  dizilere  aritmetik   dizi denir.

 

(…....)  Geometrik   dizilerde   ardışık   iki    terimin oranına ortak fark denir.

 

(……)  2,8,32,128,512,….. dizisi geometrik dizidir.

 

 

TEST SORULARI 

 

1.) 1,1,2,3,5,8,13,……

dizisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Fibonacci dizisidir.

 

B) 10. terimi 55 tir.

 

C)Ardışık iki teriminin toplamı bir sonraki terimi verir.

 

D)Aritmetik dizidir ve birer birer arttığı için ortak farkı 1’dir.

 

2.) -8 sayısına 5 sayısının eklenmesiyle oluşan aritmetik dizinin genel terimi hangisidir?

 

A)-8+5n     B)8+5n    C)-8+5(n-1)      D)8 +5(n-1)

 

 

3.) 3 ,  ,  , , ……..

 

Dizisi için verilenlerden hangisi yada hangileri doğrudur?

 

  I. Aritmetik dizidir.       II.Ortak farkı 2’dir.

III.Geometrik dizidir.     IV.Ortak katı ’dir.

 

A)I-II      B)III-IV       C)I-IV        D)II-III

 

 

4.)Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

 

A)   B)   C)      D)

 

 

5.)    işleminin sonucu kaçtır?

 

A)15      B) 5       C) 7     D) 21

 

 

6.)

 

A) 0,4   B) 0,6   C) 0,8    D) 0,9

 

 

7.)  a2 = 7   ise a6 nın değeri kaçtır?

 

A)243     B) 49     C) 343      D)7

8.) sayısının değeri biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir?

 

A)   B)    C)      D)

9.)   ve  olduğuna göre   sayısının a ve b türünden değeri nedir?

 

A) ab2    B) a4 b2   C) a2 b4   D) a2 b2

 

 

10.)    ve   dir.Buna göre x2y4 ifadesinin sayısal değeri kaçtır?

 

A) 10        B) 20       C) 40      D) 50

 

          G                   F

11)                               

                                             D

 

 

            A                B          C

 

ABFG karesinin alanı 125 br2 , BCDE karesinin alanı 45 br2 olduğuna göre yukarıdaki şeklin çevresi kaç br’dir?

 

A)     B)      C)       D)

 

 

12.) 

 

 

A)       B)       C)       D)

 

 

 

 

 

 

 

 

0