Cevaplar

2012-12-03T08:52:47+02:00

I have got a brother and a sister.
Bir erkek kardeşim ve kız kardeşim var.
YADA
I haven’t got any brothers.
Hiç erkek kardeşim yok

My sister is nine years old and she has got long hair.She is short and thin.
Kız kardeşim 9 yaşında ve uzun saçları var.O kısa boylu ve incedir.

My brother is ten years old and he has got short hair.He is tall and fat.
Erkek kardeşim 10 yaşındadır ve kısa saçlıdır.Uzun boylu be şişmandır.

My father is 50 years old and he is retired .My mother is 45 years old and she is a housewife.
Babam elli yaşında ve emeklidir. Annem kırkbeş yaşında ve ev hanımıdır.

My father and my mother are my parents.
Babam ve Annem ebeveynlerimdir.
My grandfather and my grandmother are my grandparents.

3 5 3
2012-12-03T10:55:36+02:00

kaçıncı sınıf olarak  yazmalıyız bana bir açıklar mısın ? lütfen

1 5 1