Cevaplar

2012-12-03T10:52:40+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1.         x + 7 = 11

2.         y – 3 = 6

3.         2x = 12

4.         4x – 3 = 9

5.         x + 4 = 15

6.         x + 5 = – 12

7.         x – 3 = 10

8.         x – 9 = – 17

9.         9x = 45

10.      – 4x = – 36

11.      42x = 24

12.      – 6x = – 7

13.      – 5x = – 30

14.      20x + 15 = 25

15.      15x – 9 = 21

16.      2x + 1 = 7

17.      10x – 15 = 5

18.      25 – x = 15

19.      12 – x = – 13

20.      3x – 7x = 12

21.      5 – x = 7

22.      3x + 9 = 15

23.      4x – 7 = 25

24.      x + 7 – 3 = 11

25.      x + ( – 3 ) 3 = 3 – 42

26.      5 – x + 3 = 12

27.      x – 4 = ( – 2 ) 2

28.      7x – 8 = 6 – 5x

29.      – x + 4 = – 3

30.      – 5x – 28 = – 8

31.      – 9x + 2 = – 16

32.      3 ( x + 4 ) = 21

33.      – 8 ( x – 3 ) = – 48

34.      2 ( x + 1 ) = – 6

35.       6 ( 3 – 4x ) = – 6

36.       – 2 ( 5 – 5x ) = – 40

37.      10 ( x + 3 ) = 0

38.      5 ( 1 – 3x ) = – 35

39.      4x + 7 = 3

40.      5x  +  3 = 3

41.      3x – 6 = – 3

42.      10 – ( 50 + x ) = 15

43.      4 ( x – 3 ) + 5 = 9

44.      7 ( x + 3 ) + 5 = 54

45.      6 ( x – 4 ) + 3 = 15

46.      2 ( x + 1 ) – 1 = 13

47.      3 + 4 ( x – 2 ) = 20

48.      3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x – 5 )

49.      6 - 3 (x + 1 ) = 2 + 3 ( 2x + 3 )

50.      3 - 2 (x – 1 ) = 4 - 3 ( x + 1 )

51.      5 ( 10 – x ) + 20 + 6x = 80

52.      3 (  x – 1 ) + 4 = 2 ( x + 3 ) + 1

53.      ( x + 1 )2 – 16 = ( x – 1 )2 + 20

54.      ( 2y + 1 )2 – ( 2y – 1 )2 = 16

55.      – 3x + 2 = x – 6

56.      4y + 3 = 2y – 1

57.      3 ( x – 2 ) = ( x – 2 ) 2

58.      ( x – 7 ) ( x + 15 ) = x2 + 25

59.      3x2 – 14x – 15 = (x + 5)(3x – 7)

60.      ( x – 6 ) x = ( x – 2 ) ( x – 5 )

40 4 40
2012-12-03T11:25:15+02:00

O HALDE; 
5x – 5 = 15, y + 2 = 6 açık önermeleri bir bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemdir.
2x + y = 9 açık önermesi iki bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemdir.
x + y + z = 4 açık önermesi üç bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemdir.
x² - 9 = 16 açık önermesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.

İçinde bir tane bilinmeyeni bulunan ve üssü bir olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

Genel olarak; a,b,c Є R ve a ≠ 0 olmak üzere ax + b = c şeklinde gösterilen denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. 

DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER

1. Bir eşitliğin her iki yanına aynı reel sayı
eklenirse, eşitlik bozulmaz. Bu özeliğe; eşitliğin toplama kuralı denir.

2. Bir eşitliğin her iki yanı da sıfırdan farklı
aynı reel sayıyla çarpılırsa, eşitlik bozulmaz. Bu özeliğe; eşitliğin çarpma kuralı denir.

3. Bir eşitliğin her iki yanı da sıfırdan farklı
aynı reel sayıya bölünürse, eşitlik bozulmaz. Bu özeliğe; eşitliğin bölme kuralı denir.

13 4 13