Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-30T16:30:45+03:00

İnsanlara maddi konuda yardım eder GAP gibi. Devletçilik esasında da var bu.

6 3 6
2012-09-30T17:01:36+03:00

Son yıllarda Türkiye’de taşınmaza dayalı sermaye piyasası gelişmekte olup piyasa araçlarının dayanağı olan taşınmazların
bilimsel ve objektif olarak değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bir taşınmaza ait verilerle birlikte, taşınmazın değerine etki
eden çevresel, sosyal ve fiziksel faktörlerin matematiksel anlamda ifade edilebilmesi taşınmaza objektif bir değer belirlemede
büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Değerleme biliminde bir model oluşturulması ve bu modelin bilgi sistemine aktarılarak ilgili
kurum ve kuruluşların kullanımına açılması emek, zaman ve maliyet azaltmada yardımcı olacağı gibi teknolojik gelişmelere
uyum sağlamada da etkili olabilecektir. Yeryüzü verilerinden etkin olarak yararlanabilmek ve değişik ürünler elde edebilmek
amacıyla bu yüzeylerin bilgisayar destekli modellemesi yapılmaktadır.
Geniş ölçüde kullanım alanına sahip olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan
önemli olan ve teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyan tarım sektöründe de kullanım alanı bulmaktadır. CBS teknolojisiyle
yapılacak değerleme çalışmaları ile özellikle tarımsal taşınmazların değerlemesinde karşılaşılan problemler büyük ölçüde
aşılacaktır. Zira tarımsal taşınmazların değerlemesi için gerekli verilerin temini tarımsal muhasebe kayıtları tutulmadığından ve
tarımın kendi yapısı gereği yıllar itibariyle meydana gelen değişikliklerden dolayı son derece zordur. Taşınmaz değerlemesi
çalışmalarında CBS teknolojisinin kullanımı ile veriler dijital ortamda tutulabilecek, güncellenmesi kolaylaşacak ve mevcut
veriler ile modeller oluşturularak bir standardın geliştirilmesi mümkün olacaktır.

4 3 4