Cevaplar

2012-12-03T14:33:13+02:00

Türk dil kurumu dilimizi yabancı dillerden arındırmak ve yükseltmek için kurulmuştıuur.Türk tarih kurmunu ise Atatürk tarihimizi araştımak ve yabancıların geçmişimzile ilgili kötü şeyler sölemememsi için krumuştur.

1 5 1
2012-12-03T14:36:26+02:00

Türk dil kurumu

TDK yani Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Türk Dil Kurumu, Türkçe'yi incelemek, gelişmesi için çalışmak amacıyla kurulmuştur.

 

Türk tarih kurumu

Osmanlı devletinde yazılmış olan tarih kitapları İslam Tarihi özelliklerini taşımakta ve İslamiyet’in kabulünden önceki Türk devletlerinden bahsetmemekteydi. Bu yönüyle Osmanlı devletinde “ümmetçi tarih anlayışı” vardı.

Atatürk Türk tarihinin İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemle sınırlandırılamayacağını ve daha önceki dönemlerde Türklerin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koyarak Türk tarihinin dini motiflere bağlı kalmaksızın bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu amaçla 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.

2 3 2