Cevaplar

2012-12-04T11:10:41+02:00

- Bizans’a sığınmış olan Mustafa Çelebi II Murat’a karşı isyan etti Ancak başarılı olamadı ve yakalanarak idam edildi
- II Murat’ın kardeşi Küçük Mustafa Çelebi’de isyan etti O da yakalanarak idam edildi
- Anadolu üzerine sefer yapıldı ve Candaroğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları Osmanlıya bağlandı
- Balkanlarda elde edilen bazı başarısızlıklar üzerine 1444 Edirne Segedin Antlaşması imzalandı Buna göre:
• Bulgaristan Osmanlı toprağı olacak
• Sırbistan bağımsız olacak ancak Osmanlıya vergi verecek
- Tahtı oğlu II Mehmet’e bırakan II Murat Haçlı birliği kurulunca tekrar tahta geçti 1444 Varna Savaşı’nda haçlıları yendi
• Bu zafer ile Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti daha da sağlamlaştı
- 1448’de II Kosova Savaşı’nda haçlılar bir kez daha yenildi

• Artık Osmanlıları Balkanlardan atacak bir güç kalmadı
• Bu zafer ile Avrupalılar savunmaya geçerken, Osmanlılar taarruza geçmiştir
• Avrupalılardan yardım alma imkanı kalmayan Bizans’’ın da artık yıkılması an meselesi olmuştur 


 

 

 

alıntıdır...

0