Cevaplar

2012-12-03T15:34:09+02:00

ANADOLU VE TÜRKLER

Anadolu Beylikleri ve Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluş Dönemi

Malazgirt Zaferinden sonra ;

    * Bizans ın Anadolu daki etkinliğini kaybetmesi
    * Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu ya göç etmesi
    * Anadolu da ki ağır vergiler ve adaletsizlik
    * Anadolu da yeni beylikler kurulması 

Anadolu nun Türkleşmesini hızlandıran başlıca nedenlerdir.

Danişmentliler: Kayseri, Malatya ve Sivas taraflarına hakim olan  bu beylik döneminde bir çok eser yapılarak Anadolu nun Türkleşmesine katkı sağlanıştır.

Saltuklular: Erzurum ve çevresinde kurulan beylik doğu Anadolu nun Türkleşmesini sağladı.Pek çok camii, kümbet ve kaleler yaptırdılar.

Mengücekliler: Erzincan, Kemah ve Divriği taraflarında kurulan beylik döneminde Erzincan önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

Artuklar: Güneydoğu Anadolu da kurulmuş olan bu beylik Güneydoğu Anadolu yu Haçlı tehlikesine karşı korumuş ve bıraktıkları eserler ile bölgenin Türkleşmesini sağlamışlardır.

 

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

Türkiye Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından İznik ele geçirilerek kurulmuştur.(1077)

1. Haçlı seferine katılan orduları durduramayan Anadolu Selçuklu Devleti Batı Anadolu yu boaltarak merkezini Konya ya taşımıştır.

Türkiye Selçuklu Devletinin Genişleme ve Yükseliş Dönemi

2. Kılıç Aslan döneminde Bizans Türklerin güçlendiğini fark edip onları engellemek için büyük bi ordu kurup bu orduyu Anadolu ya göndermiştir. Miryokefalon  Savaşı olarak bilinen mücadeleyi Türkiye Selçukluları kazanmıştır.

Bu savaşın sonucunda;

    * Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir.
    * Türklerin Anadolu dan atılamayacağı kanıtlanmıştır.
    * Türkler taarruza Bizans ise savunmaya geçmiştir.

1.Gıyaseddin Keyhüsrev Karadeniz ticaret yolunu açmaya çalışmış diğer taraftan da Antalya yı fethederek Akdeniz i Türk ticaretine açmıştır.

1.İzzettin Keykavus ise Trabzon Rum İmparatoruna hakimiyetini kabul ettirmiş Sinop u alarak ticaret merkezi haline getirmiştir.

1.Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Asya da büyük bir tehlike haline gelen Moğollar a karşı tedbirler almıştır.Alanya yı topraklarına kattı ve tersane kurdurdu.

 

Türkiye Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Moğol İstilası

1.Alaaddin Keykubat ın ölümünden sonra yerine oğlu 2.Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiştir. Devlet işlerinde babası kadar etkili olamamıştır.

Bu dönemde doğuda çıkan baba ishak isyanını güçlükle bastırabilmiştir. Yassıçemen savaşını kazanmaları Moğolların Anadolu ya gelişini geciktirmişse de Moğollar Anadolu yu istila etme konusunda cesaretli idiler.

Kösedağ Savaşı ve Sonuçları

Doğu sınırına dayanan Moğollar baba ishak isyanından sonra Anadolu yu istilaya karar verdiler. Sivas ın doğusunda yapılan Kösedağ Savaşında Türkiye Selçuklu ordusu mağlup oldu.

Bu savaşın sonucunda;

    * Anadolu Moğolların hakimiyetine girmiştir.
    * Moğollara bağlı hale gelinmiştir.
    * Trabzon Rum İmparatorlu ve Ermeni Krallığı elden gitmiştir.
    * Bağımsız Türk beylikleri kurulmuştur. Siyasi birlik bozulmuştur.
    * Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Ticaret yapılamamaktadır.
    * Önemli bilim,sanat ve ticaret merkezleri tahribata uğramıştır.
    * Dağılma ve yıkılma sürecine girilmiştir.

 

 


0
En İyi Cevap!
2012-12-03T15:34:54+02:00

Anadolu’ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Sibir Türkleri yapmıştır. Ancak bu akınlar yerleşme amaçlı değildi.
Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. 11. yüzyılda Çağrı Bey, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla akınlara başlamıştır.
Pasinler Savaşı (1048)
o Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizanslılar arasında yapıldı.
o Nedeni; Bizanslıların Türklerin Anadolu’ya girmelerini engellemek istemeleridir.
o Savaşı Selçuklular kazanmıştır. Bizans’ın Anadolu otoritesi zayıflamıştır.
NOT: Pasinler Savaşı, Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır.
Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)
o Büyük Selçuklu Devleti (Alp Arslan) ile Bizanslılar (Romen Diyojen) arasında yapılan bir savaştır.
o Sebebi; Bizans’ın Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önlemek, Türkleri Anadolu’dan atmak istemeleridir.
o Savaşı Selçuklular kazandı.
o Sonuçları; Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar, Türkiye Tarihi başladı, Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı, Bizans baskısı sona erdi, Bizans Avrupa’dan yardım istedi bu da Haçlı Seferleri’nin başlamasına neden oldu, Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kuruldu.
NOT: Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı ve Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar.

1 5 1