Cevaplar

2012-12-03T15:44:44+02:00

Osman Gazi'nin inşaa ettiği ve Orhan Gazi'nin büyüttüğü osmanlı devletinin, balkanlardaki etkisi ve kapsadığı alan yüzölçüsü bakımından anadoluya oranla daha genişti. Bu dönemde devlet anadouya daha çok önem vermeye başladı. Anadolu birliğini kurmaya önem veren beyazıt karamanlılar ile giriştiği savaşı kazanınca anadolunun kapılarıda osmanlıya açılmış oldu. Sivas, Tokat, Kayseri ve aksarayında kadısı Burhaneddin ölünce osmanlı oralarada hüküm sürmeye başladı. Memlük hükümdarı Berkuk'un da ölümü ile birlikte Malatyayı da topraklarını devletin sınırlarına katması ile birlikte devlet artık anadolu'nun uçlarına kadar ilerlemesine neden oldu. Beyazıt merkezi bir devlet kurmaya başladığında içerisindeki beylikleride kızdırmaya başladı. Ancak kısa zaman da elinde ki imkanları iyi kullanan Beyazıt hükümdarlığını da perçinlemiş oldu.
   Ancak doğu da ki yükselişi hızla büyüyen ve anadoluya dayanan timur'un hiçte hoşuna gitmiyordu. Bu nedenle Timur ülkesinin batısındaki bütün seferleri iptal ederek Osmanlıya karşı savaşa kalkışması kaçınılmaz oldu.

9 2 9
2012-12-03T15:45:14+02:00

ANKARA SAVAŞI Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ile Timur Hanın 1402 yılında Ankara’da yaptıkları savaş. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Han, Anadolu beyliklerini hakimiyeti altına aldığı zaman bu ülkelerin beyleri, o zaman batıya doğru gelmekte olan Timur Han’a sığınmışlardı. Ayrıca Timur’dan kaçan Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf ile Tebriz hükümdarı Ahmed Celayiri de, Yıldırım’a iltica etmişti. Bu beyler her iki Türk sultanını birbiri aleyhine kışkırtıyor.

 
6 5 6