Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-03T16:07:26+02:00

Piracy enemy of the state or its subjects by the name given to the movement of goods seized vessels. Piracy is a metoddu formerly considered according to the rules of war. The captured pirate ship captain and crew as prisoners of war, lasting less than davranılırdı.Atlas Ocean piracy, especially in the Mediterranean, continued for many years. A collection of loot and slaves reached the heights of too much activity over time and states, pirate ships, was forced to put the statute.

 

Korsanlık Düşman devlete veya onun tebaasına ait malları ele geçiren gemilerin hareketine verilen ad. Korsanlık eskiden savaş kurallarına uygun sayılan bir metoddu. Ele geçirilen korsan gemisinin kaptan ve tayfasına savaş esiri gibi davranılırdı.Atlas Okyanusunda kısa süren korsanlık, Özellikle Akdeniz’de uzun yıllar devam etti. Bir yağma ve esir toplama faaliyeti olarak zamanla çok aşırı boyutlara ulaştı ve devletler, korsan gemiler için nizamlar koymak mecburiyetinde kaldı.

 

2 4 2