Cevaplar

2012-09-30T17:08:16+03:00


a) Aşağıdaki terimlerin tanımlarını yaparak birer örnek veriniz
Madde:
Cisim:
Hacim:
Ölçme:
Özkütle:
Ağırlık:
Terazi:

b) Maddenin hallerini yazarak,ikişer örnek veriniz

2a) Küp, dikdörtgenler prizması, silindir, kürenin hacimlerini şekillerle göstererek formüle ediniz
b) Boyutları 24,5cm, 16 cm, 2cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki ders kitabınızın hacmi kaç cm³tür?
c) İçten içe taban yarıçapı 2cm, yüksekliği 20cm olarak ölçülen silindir şeklindeki dereceli kabın hacmi kaç cm³tür?(?=3)

3 Hacmi 60 cm³ olarak ölçülen kuru kum ile 30 cm³ su karıştırıldığında, toplam hacim 72 cm³olarak ölçülüyor Buna göre;

a) Sadece kum tanelerinin hacmi kaç cm³tür?

b) Kuru kumun içindeki havanın hacmi kaç cm³tür?

c) Kuru kum içindeki hava hacmi, kuru kumun hacminin(Kum+hava hacminin yüzde kaçıdır?

4 Eşit kollu terazi dengedeyken sağ koldaki binicinin bulunduğu yer işaretleniyor Daha sonra binici sağ kefeye en yakın konuma gelecek şekilde kaydırıldığında denge bozuluyor Bozulan dengeyi tekrar sağlamak için sol kefeye iki gramlık bir kütle koymak gerekiyor Buna göre;

a) Binicinin kütlesi kaç gramdır?
b) Binicinin terazi kolundaki ilk konumu ile son konumu arası on eşit bölmeye ayrılırsa her bölme kaç gram kütleye karşılık gelir?

c) Sol kefeye konan bir cisim ,sağ kefeye 14 gramlık bir kütle konulup binici 3bölmeye çekilerek dengeleniyorCismin kütlesi kaç gramdır?

d) Bir öğrenci kütlesini bilmediği bir cismi yanlışlıkla sağ kefeye koyuyorBu durumda dengeyi sol kefeye 12 gramlık bir kütle koyup sağ koldaki biniciyi, 4bölmeye çekerek sağlayabiliyor Buna göre öğrencinin sağ kefeye koyduğu kütle kaç gramdır?

5
a) Boşken kütlesi 120g olan ve içten içe kenar uzunluğu 5 cm gelen küp şeklindeki bir kutu, kum ile doldurulduğunda kütlesi 440g ölçülüyor Kumu tamamen örtecek şekilde kutuya su döküldüğünde 25 cm³ su kullanılıyor Buna göre suyun özkütlesi kaç g/cm³tür?

b) Kütlesi 50g olan bir deney tüpüne 10 g su konup, içine 2g kalsiyum karbonat tableti atılıyor Su ile tabletin etkileşmesinden 200 cm³gaz oluştuğu, tepkime sonrası tüp ve içindekilerin kütlesinin 61,8g olduğu belirleniyor Çıkan gazın özkütlesi kaç g/cm³tür?

3 3 3