Cevaplar

2012-12-03T17:10:40+02:00

ADI-SOYADI:                                               TARİH                                                                     

SINIFI: 9-                     NO:                    1.Dönem 1.Yazılı                                                    PUAN:


A)Aşağıdaki soruları cevaplayınız?(40 puan)

1-Tarihi kaynaklar döneme ve türüne göre kaça ayrılır? Açıklayınız. (Tarama yöntemi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Türklerin kullandığı takvimleri yazınız?

 

 

 

 

 

 

3- Tarihin tasnifini(Sınıflandırma) yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Tarih yazıcılığının türlerini yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Yeni Taş(Neolitik) Çağının özelliklerini yazınız?

 

 

 

 

 

 

6-Sümerlerin en önemli 5 özelliğini yazınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Aşağıdaki çalışmaları ilk yapan uygarlıkları yazınız?

a)Çivi Yazısı-------à…………………………

b)Güneş Takvimi--à………………………….

c)Alfabe------------à…………………………..

d)Kütüphane-------à…………………………

e)Tek Tanrılı Din--à…………………………

      8-MÖ.900 yılında Hindistan’da yaşıyorsunuz? Südralar sınıfındansınız, babanız işçi, dönemi anlatan ve sistemi eleştiren bir yazı yazınız? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(20 puan)

1-Mısırlılar resim ve şekillerden oluşan ……………… yazısını kullanmışlardır?

2-……………….. Anadolu’yla yaptıkları ticaret sonucu yazıyı Anadolu’ya öğretmişlerdir?

3- Atatürk, Tarih çalışmalarını geliştirmek için ……… …………… ……………..…..  kurmuştur.

4-Tarihi olaylar birbirleri ile iç içe geçmiş ve sürekli etkileşim halindedir. Bir olayın ………………..başka bir olayın ………………….olabilir.

5-Elde edilen bilgilerin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu bilgilerin anlaşılır hale getirilmesine ……………….……….denir.(3.aşama)

6-Yazılı kaynakların olmadığı dönemi aydınlatan, toprağı kazan …………………………….. Bilimidir.

7-Konya’da bulunan ………………….……… insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir.

8-İnsanlık tarihinin en uzun dönemi …...………çağıdır.

9-Sümerler çok katlı ……………….……… adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir?

10-Babil hükümdarı ……………..…………….çok sert, kısasa kısas esaslı kanunları hazırlamıştır.

C)Aşağıdaki sorulara Doğru ise(D), Yanlış ise(Y) yazınız?(20 puan)

1-(      )Sadece Dış Tenkit yapılarak eserin doğruluğuna   

          karar verilebilir.

2-(      )Tarihi olayların yerleri ile ilgili konularda

          Paleografi bilimi tarihe yardımcı olur.

3-(      )Tarihi sınıflandırmanın en büyük yararı

          çalışmaları kolaylaştırmasıdır.

4-(      )Tarihi olayları değerlendirirken dönemin siyasi,

          sosyal ve kültürel özellikleri incelenmeli.

5-(      )Tarihi bilgilerde doğruluğu ispatlanmış bir bilgi

          kesin olarak değişmez doğru kabul edilir.

6-(      )Tarih araştırmalarında yalnız bir kaynaktan

          yararlanmak yeterlidir.

7-(     )Firavunların mumyalama yapması ölümden

          sonraki yaşama inandıklarını gösterir.

 

1 5 1
2012-12-03T17:12:15+02:00

1-yıl verir kaçıncı yüz yılda olduğunu sorar

2-tarihe yardımcı bir kaç bilim dalı sorar

3-tarihin tanımını sorar

4-eski taş çağı orta taş çağı ve yeni taş çağının şimdiki yerlerini sorar

5-ilk vakunivüs ü sorar

1 5 1