Cevaplar

2012-09-30T17:02:27+03:00

Çevredeki herşey bizi etkiler.Örneğin oturduğumuz yerin önünde çöp yığını olsa o kokudan ne kadar rehatsız oluruz değil mi ? ....

14 3 14
En İyi Cevap!
2012-09-30T17:02:45+03:00

 Canlıların uyum içinde yaşadıkları alana doğal çevre denir. Doğal çevrede canlıların kendi aralarında ve cansız varlıklarla bir madde alış-verişi ve uyumu vardır.
                           Bir ormanda bitkiler, hayvanlar ve mikroskobik canlılar uyum içinde yaşarlar. Ormanda bu canlı gruplarından birinin yok olması, diğer canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur.
                           Ağaçlar kesilirse, ormanda yaşayan canlı türleri yok olur, hava kirliliği çoğalır, yağış düzeni bozulur, toprak kaybı ( erozyon ) artar.
                           Kullandığımız yakıtlardan, kül ve zehirli gazlar havaya karışır. Arabaların egzozlarından ve bacalardan çıkan zehirli gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurları oluşturur.
                           Çevreye atılan, doğal dengeyi bozan çeşitli maddelere atık maddeler denir. Canlı kökenli organik atıklar bakteriler ve mantarlarca parçalanıp toprağa dönüştürülür. Bu atıklar mikropların üremesi için besi ortamı oluşturarak tehlikeli olabilirler. Plastik, cam, teneke gibi maddeler uzun yıllar bozulmadan kalıp çevre kirliliğine neden olurlar.
                            Doğada bırakılan atıklar; suyu, toprağı ve havayı kirletirler. Bunların hepsi canlıları direkt veya dolaylı olarak olumsuz etkiler.

6 4 6