Cevaplar

2012-12-03T17:35:19+02:00
Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız. Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız. Okulumuzda her öğrencinin öğrenmesi ve gelişmesi için ortam hazırlarız. Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız. Kararlarda ortak akıl yolunu kullanmak. Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak. Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsetmek. Okuldaki tüm personeller arasındaki iletişim açıktır ve olumludur. Eğitimde teknolojiyi en üst seviyede kullanmak. Türkçenin doğru kullanımına özen göstermek. İlişkilerimizde etkin ve etkili iletişim kurmak. Doğayı ve çevreyi koruma bilinci kazandırmak. Sanata değer veren araştırmacı düşünce becerisini kazandırmak. Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilinci kazandırmak. Eşitlik ve adalet kavramlarına inanmak. Okulumuzda görev alan tüm personelimize ve öğrencilerimize sürekli öğrenme politikasını benimsetmek.
0
2012-12-03T17:35:29+02:00

http://www.frmartuklu.net/seviyeli-ciddi-konular/158269-milli-degerlerimiz-hakkinda-bilgi.html

0