Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-03T17:56:27+02:00
Resim Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri 
Örnek: Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı. T. Buğra Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat Fotoğraf Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç Tören. Bir canlıresim için çizilenresimlerin her biri. TV Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan görüntü İzleyicinin almaç görüntülüğünde gördüğü, izlediği görüntünün en ufak birimi. Bk. görüntü Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarınıresimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.
1 5 1