aşağıdaki cümlelere verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız

1)Ekonomik nedenli göçle;...........sonra yoğunlaşmıştır.

2)göç gönderen yerlerde kadın nüfus oranı.............

3)beyin göçü.............ülkelerden..........ülkelere doğru gerçekleşmektedir.

4)lozan barış antlaşmasından sonra türkiyeden........gerçekleşen göçe............göçü denilmektedir.

5)türklerin orta asyadan göç etmesinin en önemli nedeni ...........................

1

Cevaplar

2012-12-03T18:21:10+02:00

beyin göçü gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğrudur

0