Cevaplar

2012-12-03T18:13:50+02:00

yeniçeriocağı osmanlı devletinin eski türk devletlerinden esinlenerek yaptırdıgı bir kışlada arsa vb maddi şeyler karşısında çalışan asker

1 1 1
2012-12-03T18:14:01+02:00

Yeniçeri, Hıristiyan çocuklarından


devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri 


Çandarlı Hayrettin Paşa'nın yardımıyla kurduğu bu sistem de, devlet kendi Hırıstiyan tebasından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı çocuklara el koyuyordu.


Acemi Oğlanı denilen bu çocuklar, önce bir tür köylü ailesinin yanına veriliyordu. Orada 


Türkçeöğreniyor, 


İslam dininin, 


Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriliyordu. Devşirilir devşirilmez sünnet edilip, kendilerine bir müslüman adı veriliyordu. Sonra acemi oğlanların kışlalarında, askeri terbiyeleri başlıyordu. Emekli oluncaya kadar evlenmeleri, şehirde oturmaları yasaktı. Kışlalarda yaşarlardı. İstidat ve kabiliyet gösterenler subay ve general olurlardı.


Hıristiyan çocuklarını, Müslüman ve Türk yapıp Hıristiyanlara karşı dövüştürülmesi, Avrupalıları çok meşkul etmiştir.

0